Croeso // Welcome

Croeso i fy ngwefan bersonol, sy’n cynnwys blog, hysbys digwyddiadau ac ambell i gyhoeddiad creadigol. Ar hyn o bryd, rwyf wrthi’n gweithio ar ddoethuriaeth yn yr Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n edrych ar ddatblygiad a delweddau ffuglen wyddonol yn y Gymraeg, a hefyd (yn yr hyn o amser sbar sydd gennyf!) yn gwneud rhywfaint o waith ‘sgrifennu llawrydd.

Welcome to my personal website, containing my blog, upcoming events and a few bits and bobs published here. I’m currently a PhD candidate in the Welsh and Celtic Studies Departments at Aberystwyth University, researching the history and development of Welsh-language science fiction, and also (when time permits!) undertake freelance writing projects.

Cysylltwch / Contact:

miriamelinjones@gmail.com

Panel 1

Digwyddiadau Diweddara’

Taith Cywion Cranogwen yn parhau! – Theatr Fach Llangefni, 23/2/18

Lansiad Rhifyn 4 Y Stamp – *Manylion i’w cadarnhau* 29/3/18

Holi Catrin Dafydd am Gwales – Hwyl Llên Llandeilo, 29/7/18