Croeso // Welcome

Croeso i fy ngwefan bersonol, sy’n cynnwys blog, hysbys digwyddiadau ac ambell i gyhoeddiad creadigol. Ar hyn o bryd, rwyf wrthi’n gweithio ar ddoethuriaeth yn yr Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n edrych ar ddatblygiad a delweddau ffuglen wyddonol yn y Gymraeg, a hefyd (yn yr hyn o amser sbar sydd gennyf!) yn gwneud rhywfaint o waith ‘sgrifennu llawrydd.

Amdanaf i / About Me | Digwyddiadau / EventsCysylltwch / Contact

Welcome to my personal website, containing my blog, upcoming events and a few bits and bobs published here. I’m currently a PhD candidate in the Welsh and Celtic Studies Departments at Aberystwyth University, researching the history and development of Welsh-language science fiction, and also (when time permits!) undertake freelance writing projects.

Cysylltwch / Contact:

miriamelinjones@gmail.com

Panel 1

Amdanaf i / About Me

Rwy’n awdur, blogwraig ac ymchwilwraig ar gael i weithio’n llawrydd.

Rwy’n ysgrifennu nifer o ddeunydd amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan gynnwys straeon byrion, dramâu, erthyglau, adolygiadau a gwaith academaidd. Mae ‘na restr gyflawn o fy nghyhoeddiadau yma.

Rwyf hefyd yn ymchwilwraig, wrthi’n cwblhau doethuriaeth yn archwilio datblygiad a delweddau ffuglen wyddonol yn y Gymraeg. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys: ffuglen wyddonol, rhyddiaith Gymraeg o ddechrau’r 20fed ganrif hyd heddiw, a damcaniaethau llenyddol.

Mae fy mhrofiad gwaith yn cynnwys gweithio fel cynorthwy-ydd aml gyfrwng gyda chylchgrawn New Welsh Review ac ar dîm golygyddol cylchgrawn Y Stamp.I’m a writer, blogger and researcher, available for freelance work, currently based in West Wales.

I write a wide array of texts covering many topics. My work includes short stories, plays, articles, blogs, reviews and academic work. There is a complete list of my publications here.

I’m also an academic researcher and am currently working on a PhD discussing Welsh-language science fiction. My research interests include science fiction, 20th and 21st Century Welsh and Welsh-language prose and literary theory, and my PhD work is a comprehensive study of Welsh-language science fiction literature. 

My relevant work experience includes working as a multi media project coordinator with the New Welsh Review and being on of Y Stamp website and magazine’s editorial team.

Panel 2

Digwyddiadau Diweddara’ / Upcoming Events

Holi Catrin Dafydd am Gwales – Hwyl Llên Llandeilo, 12pm, 29/4/18
Q&A with Gwales author Catrin Dafydd, Llandeilo Lit Fest (Welsh-language)

Noson Y Beirdd: Tywi VS Tawe – Hwyl Llên Llandeilo, 8.30pm 29/4/18
Poetry evening at Llandeilo Lit Fest (Welsh-language)

Taith Cywion Cranogwen yn talu teyrnged i Cranogwen – Neuadd Pontgarreg, Llangrannog – 22/6/18
Cywion Cranogwen visit Cranogwen’s hometown, Llangrannog (Welsh-language)

Cywion Cranogwen yn y Babell Lên, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 5.45pm, 6/8/18
Cywion Cranogwen at the Lit Tent in the Eisteddfod (Welsh-language)