Llên Meicro: Enfys y bore, aml gawodau

Gwisgodd ei hoff grys amdano. Roedd hon yn un arbennig o liwgar. Roedd y wardrôb yn llawn o’i grysau amryliw, rhai o bob lliw a llun, ond hon oedd ei ffefryn. Un glas llachar ac arni flodau melyn.

Roedd ei grysau cyfoglyd wedi fy nallu o’r cychwyn cyntaf.

Gorweddais yn llonydd ar y gwely, yn syllu ar y nenfwd, ac yn gwrando arno’n cau’r drws yn glep ar ei ôl.

Ac yna dechreuais grio.

Advertisements