Cerddi: Y Cloc / Traethawd Anorffenedig / Aeddfedu

Cyfres o gerddi ysgrifennais yn ystod darlith ddiflas iawn… iawn!

 


Y Cloc.

Ymestyn dy freichiau’n

hamddenol braf

tuag at fan draw,

heb awydd ffarwelio â munud arall,

a ‘ngadael i

i fynd

o nghof

yn araf bach.

Brysia.

Plis.

Dyro terfyn i ddarlith

ddwyawr

ddiflas,

a thywys fi tuag at

amser te,

ac ymlacia wedyn,

pan fydd gennyf innau

bethau llawer

gwell

i’w gwneud.

 


Traethawd Anorffenedig

Dechrau a chanol diddiwedd

a’r awdur wedi anghofio’i

atalnodi.

Beiro segur ag inc yn sychu,

llyfrau llonydd yn casglu llwch,

dogfen Word wag yn aros,

a’r ymchwilydd wedi mynd am dro,

wedi syrffedu’n llwyr ar ddarllen a dehongli

a phydru wrth ei ddesg yn yr ystafell gefn,

ac wedi troi at y

gweld,

clywed,

blasu,

arogli,

teimlo,

a byw.

 


Aeddfedu

Hŷn,

roedd hi lawer hŷn

na ninnau,

ond tra aethem ni

yn unswydd

i Topshop

i brynu

teits tyllog,

treulio’n naturiol

fu hanes ei sanau

hen gyfarwydd

hithau.

Advertisements