Blog: ‘Digon dwl i ‘sgrifennu nofel!’

Ysgrifennais bwt bach ar gyfer blog Adran Gymraeg Aberystwyth yn rhannu fy mhrofiad o ysgrifennu nofel ar gyfer cwrs Ysgrifennu Creadigol yr Adran.

aberys

Mae nifer o fy nghyd-fyfyrwyr yn dueddol o edrych arnaf yn hurt pan gyfaddefaf fy mod wedi ysgrifennu nofel.

‘Nofel?! Nofel gyfan?!’ yw’r ymateb arferol… ac mae hi’n fwy o sioc eto pan gytunaf fy mod i wedi ysgrifennu nofel gyfan a’i bod yn 50,000 o eiriau o hyd.

Efallai wir ei bod hi’n anarferol i fyfyrwraig o fy oedran i fynd ati i ysgrifennu nofel gyfan, yn enwedig gyda bywyd cymdeithasol bywiog Aberystwyth yn mynnu llawer o’m hamser i! Ond roedd ysgrifennu nofel wedi bod yn uchelgais bersonol i mi erioed. Hyd yn oed pan oeddwn yn ddim o beth, roeddwn am fod yn Awdur (gydag A Fawr Bwysig), tra bod y rhan fwyaf o’m ffrindiau yn breuddwydio am fod yn gantorion neu’n actorion byd-enwog, neu rywbeth felly. Er nad oeddwn eto wedi gwireddu fy uchelgais cyn cyrraedd y brifysgol, roedd hi’n dal i fod yng nghefn fy meddwl wrth benderfynu dilyn y modiwl Ysgrifennu Creadigol gyda’r Adran Gymraeg. Roedd yn gyfle i fynd ati o ddifrif i ysgrifennu nofel, gan wybod bod gennyf ddyddiad cyflwyno pendant a chymorth tiwtoriaid profiadol i gynnig cyngor i mi pe bai ei angen.
Ym mlwyddyn gyntaf y cwrs dwy flynedd, cefais gyfle i arbrofi â ffurfiau amrywiol megis llên meicro, straeon byrion, sgriptiau a barddoniaeth – gan ddarganfod nad bardd naturiol mohonof! Yn ogystal â’r nofel, ysgrifennais sawl stori fer yn ystod y cyfnod, a gweld llawer un ohonynt yn cael eu cyhoeddi mewn cylchgronau megis Tu Chwith a chylchgrawn yr Adran Gymraeg, Y Ddraig. Heb os, pe na bai am y profiad hwn yn dilyn y modiwl a chael y cyfle i fynd ati’n gyson i ymarfer ysgrifennu, ni fyddwn wedi magu’r hyder hynny i fynd ati i gyhoeddi fy ngwaith o gwbl, heb sôn am ystyried mynd ati ar fy liwt fy hun i ysgrifennu’r nofel.

Ysgrifennais y nofel gyfan mewn naw mis, wedi cyfnod hir yn ystyried ac ail-ystyried yr hyn roeddwn am ei ddweud a dod i adnabod fy nghymeriadau cyn mynd ati i ysgrifennu amdanynt. Yn anarferol braidd, y peth cyntaf a ysgrifennais oedd y bennod olaf, gan weithio tuag at y diweddglo hwnnw, a’i addasu weithiau, pan oedd trywydd annisgwyl yn digwydd ym mhlot y nofel. Mae gan bawb eu ffordd wahanol o wneud pethau, a darganfyddais mai dyna’r ffordd oedd yn gweithio orau i mi. Wrth ysgrifennu, rhaid cyfaddef i mi dreulio cryn dipyn o amser yn crio a rhegi a difaru fy mod wedi bod yn ddigon dwl i wneud y fath beth – gan fy mod hefyd yn gorfod ysgrifennu traethodau di-ri ar gyfer modiwlau eraill hefyd! – ond wedi ei gorffen, roeddwn yn hynod falch o’r hyn roeddwn wedi ei gyflawni. Nid wyf eto wedi gwneud trefniadau pendant ynglŷn â’i chyhoeddi eto, ond gobeithiaf wneud yn y dyfodol, felly wiw i mi siarad gormod am ei chynnwys… ond pan fydd gennyf unrhyw newyddion, chi fydd y cyntaf i wybod!

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: