Llên Meicro: Siom 18/09/14 #indyref

dreamcatchme

Doedd pinio bathodyn ‘YES’ glas, gloyw i ‘mhyjamas cyn mynd i’r gwely ddim yn ddigon. Doedd cau’n llygaid a mentro i fyd breuddwydion ddim yn ddigon chwaith… Deffrais y bore canlynol a gweld dim byd ond dydd Gwener arall. Dydd Gwener llwyd a llonydd arall.

Tynnais y bathodyn, a’i roi mewn drôr gyda’n holl obeithion… a synnu gweld fod y pin bychan wedi gadael ei ôl.

Dau dwll bach yn y defnydd.

Dwy lygad cyhuddgar yn syllu.

…yn syllu ac yn erfyn arnaf i beidio gweld dim byd ond duwch amrannau wedi cau.

Yn erfyn arnaf i gadw’n effro a breuddwydio eto.

Advertisements