Cwrs Tŷ Newydd 2014

image

‘Leni eto, cefais y fraint o fynychu Cwrs yr Urdd yn Nhŷ Newydd, ac mae’n rhaid i mi gyfaddef, cefais benwythnos bythgofiadwy arall yno. Roeddwn yn gyndyn iawn i adael, er fy mod wedi cael fy ysbrydoli ac yn ysu i gael mynd ati i ysgrifennu.

Roedd Mererid Hopwood a Tudur Dylan yn diwtoriaid gwych, ac yn ogystal â mynd ati i ysgrifennu yn annibynnol, cawsom flas ar y gynghanedd. Yn anffodus, doedd fy nghariad ddim yn impressed gyda’r cwpled caeth ceisiais ysgrifennu iddo… Fodd bynnag, cawsom gyfle hefyd i drafod syniadau ac ystyried nifer o bethau ynglŷn ag amwysedd a phosibiliadau testun, a hynny yng nghwmni ffrindiau hen a newydd.

1794764_10152780496636233_8152106486137953932_n

Rwyf ar dân eisiau dychwelyd i Lanystumdwy (a threulio mwy o amser yn anwybyddu e-byst ac osgoi paratoi seminarau…) ond yn y cyfamser, dyma rannu pwt bach a ‘sgrifennwyd ar y cwrs.


image

‘Tra Bo Mwy ‘Na Dau’

“Paid… Okay… Ym, wel, s’dim angen i neb ddod i wybod am… am… am hyn.”

Cydiodd Alun yn y brws cyn gynted ag y medrai, er nad oedd eto wedi gwisgo’i drwser amdano, a brysio i ‘sgubo’r darnau cheina o’r golwg.

Ochneidiodd hithau ac ymateb yn goeglyd.

“’Da ti ddigon o arian i brynu llond seld o antique vases newydd anyway.”

Fe’i hanwybyddodd. Druan. Gwyddai fod cenfigen yn ei chorddi, a phob gronyn ohoni’n ysu i drwco pob un o’r darnau ‘bling’ ffansi oedd ar ei bysedd am un fodrwy blaen, solet. Dylai hi fod yn gwybod gwell. Roedd e wedi dweud ganwaith nad oedd e’r fath yna o foi… Ac roedd ganddo wraig yn barod.

“Bryd ti fynd,” cyhoeddodd, cyn cofio fod angen seboni fymryn, rhag ofn iddi bwdu a gwneud rhywbeth dwl jyst er mwyn dial.

“Ein cyfrinach fach ni yw hyn… iawn, cyw? Mhm,..”

Rhoddodd gusan ysgafn ar ei boch.

“Ti’m yn mynd i ddweud wrth neb am pnawn ‘ma, nag wyt?”

Ysgydwodd Mandy ei phen yn angylaidd, a gadael drwy’r drws cefn. Cerddai’n benderfynol tuag at ei char.

Na, doedd hi ddim yn bwriadu dweud dim. Ond roedd ganddi ddigon o luniau i’w dangos.

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: