Adolygiad: Albwm Endaf Gremlin

Cyhoeddwyd yr adolygiad hwn yn wreiddiol yn rhifyn Tachwedd 2014 Y Selar.


Albwm cyntaf y ‘super group’ Cymraeg – o’r diwedd! – ac mae’n ddifyr gweld y felys gybolfa o synau mae cymysgfa o aelodau Sibrydion, Candelas, Cowbois Rhos Botwnnog, Yr Ods a Racehorses yn eu cyflwyno i ni.

Dwy anthem hafaidd sy’n agor y casgliad, ‘Pan O’n i Fel Ti’ a ‘Belen Aur’, y math o bop melodig sy’n aros yn eich pen trwy’r dydd. Esblyga’r casgliad yn floedd hegar, ‘Cân Wleidyddol’ – cic amlwg i’r hen rocers sy’n dal i fynnu bod angen dychwelyd at oes aur y canu protest. Gwelwn ambell i gân dywyllach gyffelyb, megis ‘Canlyniadau’, ond drwyddi draw, sŵn y synths a chaneuon pop cofiadwy sy’n britho’r casgliad. Hwiangerdd hudolus, ‘Uwch na’r Sêr’, a’i grescendo trawiadol sy’n dod a’r albwm i’w therfyn.

Mae’n amlwg ar adegau pa aelod sydd wedi ysgrifennu pa gân. Ni fyddai ‘Banciau Bwyd’ allan o le ar albwm Yr Ods, ac mae ‘Frankie Wynn’ a ‘Falle, Falle’ yn nodweddiadol o steil Radio Lux/Racehorses. Ydy, mae’n gawl potsh o synau a dylanwadau, ond serch hynny, dyma gasgliad gan gerddorion medrus a mentrus sy’n gwybod yn gwmws beth maent yn ei wneud. Heb os, dyma trac sain Haf 2014 a fydd yn dal i’ch cadw’n gynnes glyd drwy’r gaeaf.

8/10

Advertisements