Article: ‘A Native Alternative’, Planet 217.

planet

Enillais gystadleuaeth Awduron Ifanc 2015 cylchgrawn Planet, a cyhoeddwyd fy erthygl, ‘A Native Alternative’, yn rhifyn 217 ym mis Chwefror 2015. Mae’r erthygl yn bwrw cipolwg ar gymruddyfodoliaeth yng nghyd-destun albwm Gwenno Saunders, Y Dydd Olaf, gan obeithio gweld hunaniaeth Gymreig newydd.

In 2015, I won Planet magazine’s Young Writers’ Competition, and my article, ‘A Native Alternative’ was published in the February issue. The article looks at Welsh futurism, by concentrating mainly on Gwenno Saunders’ album, Y Dydd Olaf (The Last Day), all the while, searching for a new Welsh identity.

It is now available to view online here.

Advertisements