Cynadledda: Cynhadledd Cymdeithas Myfyrwyr Celtaidd – Aberfala, Cernyw

Dros y penwythnos, cyflwynais bapur am y tro cyntaf, a hynny yng Nghynhadledd Cymdeithas Myfyrwyr Celtaidd yn Aberfala (Falmouth). Er ein bod wedi teithio’n bell, roedd hi’n sicr yn werth mynd ar antur i Gernyw, ac roedd hi’n benwythnos i’w chofio.

Dyma fi wrthi! (Diolch i Jacob am y llun.)

Cefais gyfle i gyflwyno Syr Meurig Grynswth i gynulleidfa newydd, ac roedd hi’n galonogol clywed nifer yn dweud eu bod yn awyddus i ddarllen mwy am ryddiaith Ceiriog ac anturiaethau Syr MG i’r lleuad yn dilyn fy mhapur.

Yn ogystal â chlywed nifer o gyflwyniadau diddorol am ieithoedd, am wleidyddiaeith ac am lenyddiaeth Geltaidd, cawsom noson hwyliog yn swpera yn Amgueddfa Morwrol Aberfala. Aethom ati i gymryd rhan mewn ceilidh – noson o ddanwsio Celtaidd traddodiadol. Dick Cole, arweinydd y blaid Mebyon Kernow, oedd siaradwr gwadd y noson, a fu’n trafod ei ymgyrch am hawliau i Gernyw.

Un peth a ddaeth i’r amlwg i mi oedd pa mor lwcus ydym yng Nghymru o safbwynt y Gymraeg. Roedd Jamie Wallace yn trafod presenoldeb (neu ddiffyg presenoldeb) Gwyddeleg yr Alban ar Twitter, a chyflwynodd Talwyn Baudu rhai o dactegau trigolion Llydaw i normaleiddio’r defnydd o’r Lydaweg. Mae gennym gymaint i’w ddathlu yng Nghymru: ein gŵyl lenyddol a cherddorol ein hunain, bandiau cyfoes ac ifanc, nofelau a cherddi cynhenid, presenoldeb yr iaith yn ein bywydau bob dydd (er bod yna dal le i hyn wella) ac addysg drwy gyfrwng yr iaith.

Yn ogystal â hynny, roedd dathlu ein gwreiddiau Celtaidd yn beth gwbl normal, ac rwy’n hynod o falch cefais gyfle i ddysgu mwy am ein brodyr a chwiorydd Celtaidd. Mae’n drueni na fu mwy o amser i grwydro Falmouth ei hun a gweld mwy o Gernyw, yn enwedig a hithau wedi bod yn benwythnos mor braf.

Serch hynny, fe aeth Ffion (fy nghyd-deithwraig) a finnau i far yno a oedd hefyd yn gwerthu llyfrau, Beerwolf Books.

Ac yna i weld gorffwysfan y Brenin Arthur yn Abaty Glastonbury ac Eglwys Gadeiriol Wells ar y ffordd adref.

Penwythnos wych!

Meur ras @CelticStudents – a gobeithiaf am antur arall i’r gynhadledd flwyddyn nesaf yn Iwerddon.

http://www.acsib.org/

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: