Eisteddfod Genedlaethol 2015

‘O am ha’ fel hafau Meifod, a seidr ddoe yn troi’n siampên…’

Dydd Llun wedi diwedd Eisteddfod Genedlaethol Meifod ddod i ben, a dwi eisoes yn dioddef o’r Back-to-Reality-Blues.

image

Mynychu perfformiad cyntaf Gwydion gan Gwmni Theatr Maldwyn a ddechreuodd fy Eisteddfod eleni. Yn ôl pob sôn, ni wnaeth y dangosiad teledu gyfiawnder â’r sioe fyw, ac er nad oedd hi’n debyg iawn i sioeau blaenorol y cwmni, roedd y perfformiad operatig a’r set CGI anhygoel yn werth ei weld.

Yn dilyn hynny, mae fy mhrofiad Eisteddfodol yr wythnos hon wedi bod yn un amrywiol iawn, yn llawn sesiynau gwahanol, sy’n cynnwys mynd i drafodaeth am ganlyniadau’r Etholiad Cyffredinol gyda Richard Wyn Jones a Roger Scully (dewis Aled) a hefyd mynd i weld cyflwyniad Merched y Wawr Maldwyn yn y Pafiliwn.

image

Ymysg y sesiynau a fwynheais fwyaf:

  • Darlith Robin Chapman o’r Adran Gymraeg yn Aber, ‘Hystings ym Mharadwys?’ am ymgyrch seneddol Islwyn Ffowc Elis ym Maldwyn.
  • Darllen fy stori fer mewn sesiwn a drefnwyd gan Y Neuadd, brynhawn Mawrth.
  • Noson farddol Anntastig, yng Nghlwb Rygbi Cobra ym Meifod ar y nos Fawrth.
  • Lansiad Taleisin ar y prynhawn Gwener a chlywed Robin Llywelyn yn darllen ei stori fer newydd sbon, ‘Y Stori a Ddiflannodd’. (Mae hi’n un dda!)
  • Sesiwn Plaid Cymru Ifanc gyda Casi Wyn ar stondin y Blaid.
  • A chymryd rhan yng nghwis 8 Allan o 10 Bardd yn y Babell Lên ar Sadwrn olaf yr Eisteddfod.
image

Bu hi’n wythnos yr un mor amrywiol wrth ystyried gigs a pherfformiadau cerddorol. Gig y Gymdeithas oedd digwyddiad cyntaf yr wythnos, ac roedd Plethyn yn rhyfeddol o dda wrth ystyried nad oeddent wedi perfformio gyda’i gilydd ers 15 mlynedd! Roedd pawb mewn hwyliau da yn canu hen ganeuon cyfarwydd. Serch hynny, roedd hi’n drueni y bu’n rhaid i set Cowbois Rhos Botwnnog, a oedd yn perfformio yn ddiweddarach yn y noson gael ei dorri’n fyr oherwydd i’r act gyntaf, Gai Toms, penderfynu ganu am hanner awr ychwanegol.

Ar y maes ei hun, teimlais fod Caffi Maes B fymryn allan o’r ffordd i gymharu â’i leoliad ar y maes yn Llanelli llynedd, felly nid oeddwn yn popio i mewn yno fel roeddwn i’n gwneud bryd hynny, ac rwyf wir wedi gweld eisiau hynny. Fodd bynnag, yn y fan honno cefais gyfle i weld Y Reu yn perfformio set acwstig, ac yn synnu at eu gallu o addasu i lwyfannau gwahanol, wrth iddynt ein syfrdanu gyda set dawelach, yn yr un modd a lwyddant i wneud gyda’u pherfformiadau egnïol a’r sain trymach ag elfennau house ac electronig yr ydym yn gyfarwydd ag e.

Mae arlwy Llwyfan y Maes wedi gwella a gwella, a mwy yn aros i wrando ar gerddoriaeth yno gyda’r nos. Cefais gyfle i weld Band Pres Llareggub eto – wedi eu gig yng Nghlwb Ifor Bach adeg penwythnos Tafwyl, dwi wedi gwirioni gyda’r syniad o fand pres yn gwneud covers o ganeuon Super Furry Animals – a Gwenno Saunders, ymysg nifer. Roedd gweld Swnami yn perfformio caneuon o’u halbwm hirddisgwyliedig hefyd yn werth ei weld.

Ond yr uchafbwynt amlwg oedd perfformiad anhygoel Geraint Jarman, ar Lwyfan y Maes ar y nos Wener.

image

Cefais gyfle i adolygu arlwy Maes B yng nghylchgrawn Golwg.

maes b

Yn  coroni’r Eisteddfod oedd set byw’r Candelas ym Maes B ar y nos Sadwrn. Dwi’n dal i gael fy syfrdanau gan allu’r Candelas i ddenu pawb i ganu gyda’u set wefreiddiol a glôdd y brifwyl eleni. Rwyf yn adolygu Maes B yng nghylchgrawn Golwg yr wythnos hon, felly cewch ddarllen mwy am fy mhrofiad ym Maes B (fy Maes B olaf, mae’n hen bryd i mi barchuso!) yn y fan honno.

image

Mae gennyf bentwr o lyfrau newydd i’w darllen – dwi eisoes wedi dechrau ar enillydd Wobr Goffa Daniel Owen, Veritas gan Mari Lisa – ac mae gennyf hefyd bentwr o CDs newydd yn drac sain i weddill yr haf, gan gynnwys albwm newydd Swnami, Palenco ac EP Y Reu. Serch hynny, rwy’n dal i hiraethu am yr Eisteddfod, ac yn ei chael hi’n anodd dod yn ôl i ryw fath o drefn.

Roll on ‘Steddfod Y Fenni, dyna’i gyd ddywedaf i!

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: