Diwrnod yng Nghymru Fydd

Wel, mae hi wedi bod yn anodd cyfarwyddo â dychwelyd i’r presennol eto ar ôl diwrnod penigamp yn ein fersiwn ni o Gymru Fydd dydd Sadwrn diwethaf (27 Tachwedd 2015).

image

Fel Ifan Powel, mentrom oll i fydoedd newydd ac archwilio’r Gymru Fydd, a hynny drwy sgyrsiau a chyflwyniadau amrywiol, hwy oll yn defnyddio cyd-destunnau dyfodolaidd fel sbardun i’r drafodaeth.

Yn rhan o’r diwrnod, cefais gyfle i gadeirio panel a oedd yn cynnwys Elidir Jones, Ifan Morgan Jones a Gareth Llyr Evans, a bwrw ati i drafod llenyddiaeth ffuglen wyddonol. Nid yn unig yr oeddwn yn edrych ar y traddodiad ffuglen wyddonol a ffantasi yn Gymraeg ac archwilio sawl agwedd o’r traddodiad hwnnw, ond roeddwn yn holi pam nad oedd yn genre poblogaidd yng Nghymru.

Mae Radio Beca eisoes wedi rhoi’r sesiwn hon ar eu gwefan – cliciwch yma i wrando – yn ogystal â chyflwyniad Bleddyn Bowen, ‘Economi Wleidyddol y Gofod’, a oedd yn esbonio potensial unrhyw ymgyrch ofodaidd yng Nghymru.

Cyn hynny, clywon gyflwyniad arbennig Elizabeth LaPensee, ‘Healing Historical Trauma Through Games’ (i’w weld ar ei chyfrif Vimeo) a chlywed hefyd safbwynt Daf Prys o’r datblygiadau ynghyd â’r posibiliadau yn y cyd-destun Cymreig.

Maes o law, cawsom gipolwg ar waith Geraint Ffrancon a David Morgan-Davies, Ystrad Strata, a gwylio fideo arbennig gan Hefin Jones, Cosmic Colliery.

image

Serch hynny, un o uchafbwyntiau’r dydd i mi oedd ymuno ym mherfformiad Eddie Ladd a Nico Dafydd a oedd yn gwahodd pawb i gofnodi nofel ffuglen wyddonol, Owain Owain, Y Dydd Olaf.

Dyma nofel sydd allan o brint, ac mae’n ddiawledig o anodd cael gafael ar gopi. Dim ond ambell un o’r gynulleidfa (gan gynnwys fy hun) sydd wedi llwyddo i fachu copi a darllen y nofel, ac i ni, dyma ddysgu arwyddocad newydd i’r geiriau wrth eu cofnodi fel pytiau yn y fan hon. I’r gweddill, roedd yn gyfle i brofi pytiau o’r nofel.

Gig yn cynnwys HMS Morris, Roughion a traciau Carl Morris a orffennodd y noson, a oedd, heb os, yn ddathliad teilwng o bob dim dyfodolaidd yng Nghymru.

Roedd hi’n ddiwrnod i’w gofio.

Felly cyn mynd…
*Hoffwn ddiolch i Rhodri am fy ngwahodd i drefnu gydag ef.

* Nid yn unig hynny, ond diolch i’r Adrannau Cymraeg ac Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, i gwmni Telesgop ac i Arad Goch am eu cefnogaeth wrth drefnu’r diwrnod.

*Diolch hefyd i bob cyfrannwr am eu sgyrsiau difyr, ac i HMS Morris, Roughion a Carl Morris am ddarparu’r gerddoriaeth gosmig gyda’r nos.

*Ac yn olaf, diolch i bawb a ddaeth a chefnogi Diwrnod yng Nghymru Fydd.

Gobeithio cawn fynd YN ÔL I’R DYFODOL cyn bo hir!

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: