Cynadledda: Cynhadledd Cymdeithas Myfyrwyr Celtaidd – Galway, Iwerddon.

IMG_5464

Eleni eto, fynychais Gynhadledd Cymdeithas Myfyrwyr Celtaidd Prydain ac Iwerddon, ar y 9fed a’r 10fed o Ebrill ym Mhrifysgol Galway yn Iwerddon.

Dysgodd Ffion a finnau o camgymeriad y llynedd, a phenderfynu mynd i Iwerddon tridiau cyn y gynhadledd er mwyn cael cyfle i grwydro, gan ein bod eisiau manteisio ar y cyfle tra’n bod wedi teithio mor bell.

Nid oeddwn yn cyflwyno papur eleni – gadawais i fy nghyd-deithwyr, Ffion a Hanna, wneud ar fy rhan! Serch hynny, roedd hi’n wyliau a chynhadledd i’w chofio.

Crwydro

Wedi i ni setlo yn yr apartment lle’r oedd y tair ohonom yn aros, y peth cyntaf ar yr agenda oedd mynd ar drip i weld yr ardal gyfagos. Roeddwn wedi gobeithio mynd ar gwch i Ynysoedd Arran (ger lle ffilmiwyd Father Ted), ond yn anffodus roedd y gwyntoedd cryfion wedi ei gwneud hi’n anodd i gychod deithio draw yno!

Aethom ar drip bws o amgylch yr ardal yn lle hynny, gyda tywysydd doniol a difyr iawn yn mynd â ni i Gastell Dunguaire yn Kinerva, beddrod Kilfenora, ciniawa a phrynu ffyj yn Doolin, cyn mynd i weld chlogwyni rhyfeddol Moher.

IMG_5522

Ar yr ail ddiwrnod, aethom i grwydro dinas Galway. Heb os, dinas hynafol hynod o brydferth – ac yn un, gyda’i bwytai a thafarndai lyfli (O’Connors, yn Salt Hill, yw’n hoff le newydd) a thrigolion cyfeillgar. Er bod y tywydd yn ddiflas, aethom i ymweld a PHOB peth a oedd yno: gan gynnwys  Castell Lynch (sydd bellach yn fanc), Ffenest Lynch, cartref Nora Barnacle a oedd yn wraig ac yn awen i James Joyce, Eglwys St Nicholas, Neuadd y Iarll Coch, Amgueddfa y Glannau a’r Spanish Gate (tynnwyd y llun isod ohomo o’u blaenau gyda’r selfie stick, er mawr cywilydd!)

IMG_5627

Cynadledda

Er ein bod wedi blino’n lân ar ôl yr holl grwydro, roedd y gynhadledd yn dechrau’r noson honno, gyda noson gymdeithasol! Cawsom gyfle i gyfarfod ffrindiau hen a newydd… a chael ambell beint bach, wrth gwrs.

IMG_5683

Y Gynhadledd ei hun, felly: isod, dyma Hanna, ben bore, a Ffion, gyda’r prynhawn, yn traddodi eu papurau. Cyflwynodd Hanna ei gwaith ymchwil yn trafod y ‘bilingual catch up’ tra dangosodd Ffion portreadau beirdd yr ugeinfed ganrif am atynfa’r ddinas, a’i effaith ar gefn gwlad.

IMG_5695IMG_5711

Heb os, roedd hi’n gynhadledd lle ddysgais lawer am amryw o bynciau yn ymwneud â’r ieithoedd a’r diwylliant Celtaidd. Gyda’r nos, cawsom noson gymdeithasol arall – gyda swper o fwyd Jamaicaidd blasus iawn! – i drafod yr hyn roeddwn wedi ei weld a rhannu straeon.

IMG_5771

Penderfynwyd ar ddiwedd y prynhawn olaf o bapurau mai Glasgow fydd lleolaid y gynhadledd nesaf – ac rwyf eisoes yn edrych ymlaen at grwydro a chynadledda flwyddyn nesa’ eto!

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: