Stori fer: ‘Palu Tyllau’, Y Ddraig

Bob blwyddyn, mae’r criw sy’n dilyn cwrs gradd Cymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aber yn manteisio ar y cyfle i gasglu deunydd a golygu cylchgrawn llenyddol, sef Y Ddraig. Ers ei hail-sefydlu tua tair blynedd yn ôl, mae’r cylchgrawn wedi mynd o nerth i nerth, ac rwy’n falch o’r cyfle i allu cyfrannu, ac wedi gwneud yn flynyddol.

Lansiwyd rhifyn eleni o Y Ddraig ar y 20fed o Fai, a chafwyd pwt o ddarlleniadau amrywiol yn ystod y prynhawn hwyliog hwnnw, yn ogystal â chyfle i brynu’r cylchgrawn, sy’n llawn cerddi, straeon a chyfweliadau difyr.

Addasais innau hen ddarn oedd gennyf mewn ffolder anghofiedig ar fy nghyfrifiadur yn stori fer, sef ‘Palu Tyllau’.

Dyma’r dudalen gyntaf:

ceitho

Bydd raid i chi brynu Y Ddraig – cysylltwch gyda’r Adran Gyrmaeg (cymraeg@aber.ac.uk) er mwyn gwneud! – i’w darllen hi i gyd!

@CymraegAber

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s