Adolygiad: Anian – 9Bach

Dyma’r adolygiad diweddaraf a ysgrifennais ar gyfer Y Selar, yn adolygu Anian, albwm newydd 9Bach. Heb os, doedd ei chrynhoi mewn 200-250 o eiriau ddim yn gwneud cyfiawnder gyda hi! Mae’r adolygiad hefyd i’w weld yn rhifyn mis Mehefin 2016.

nain bach

Wedi llwyddiant ysgubol Tincian llynedd – yr albwm Gymraeg gyntaf i gipio gwobr yr albwm orau yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2 – roedd gan 9Bach dipyn o her cynhyrchu dilyniant iddi. Dyma felly Anian yn ein cyrraedd, yn cynnig gwledd o gerddoriaeth hudol y band. Cyfunir dylanwadau cerddorol o bob math drwyddi draw ar Anian, ac yn aml clywn ddylanwadau miwsig dwyreiniol a gwerinol yn asio’n grefftus gyda’i gilydd.

Mae trac agoriadol y casgliad, ‘Llyn Du’, yn un sy’n cydio o’r cychwyn cyntaf. Wedi’i hysbrydoli gan nofel Caradog Prichard, Un Nos Ola Leuad, clywn gri ingol Brenhines y Llyn a thincian y tristwch yn diferu drwy’r gân. Mae’r teitl-drac, ‘Anian’, sy’n ei ddilyn yn cynnig naws hollol wahanol, ac yn wir, cawn ein tywys ar antur i sawl byd yn ystod yr albwm hon.

Mae naws gwanwynol sy’n perthyn i alaw chwareus y piano yn ‘Deryn’ yn creu anwyldeb arbennig, ac mae tynerwch tawel ‘Ifan’ yn ein swyno a’n suo. Yn gwrthgyferbynnu’n llwyr â hynny mae naws ddwyreiniol, ddramatig ‘Cyfaddefa’. Un peth sy’n clymu’r caneuon ynghyd yw’r trefniant lleisiol anhygoel – yn wir, mae llais Lisa Jên yn serennu.

Ynghlwm gydag Anian mae atodiad arbennig, sef ‘Yn dy lais / In your voice’ yn cynnig dehongliadau creadigol o’r caneuon – ychwanegiad diddorol sy’n archwilio dylanwadau niferus y casgliad. A dyna un peth a all beri problem i rai gwrandawyr – nid yw’n albwm y gallwch ei chwarae yn y cefndir wrth yrru yn y car neu olchi’r llestri. Mae Anian yn mynnu – ac yn haeddu – gwrandawiad teilwng. Serch hynny, mae 9Bach, heb os, wedi llwyddo i gynhyrchu campwaith cerddorol arall.

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: