Drama: Cynnyrch Cystadleuaeth y Fedal Ddrama, ‘Marc’.

Diolch

Cefais sioc ar yr ochr orau ddydd Mercher o ddod yn ail yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd. Roeddwn yn llythrennol wedi dod rhwng dwy chwaer – gyda Lois Llywelyn Williams yn gyntaf, a’i chwaer Mared yn drydydd! Llongyfarchiadau i’r ddwy ohonynt hwy hefyd!

Roeddwn wedi mynd amdani ac anfon drafft gyntaf i’r gystadleuaeth, ac nid oeddwn yn rhyw ffyddiog iawn y byddai’r beirniaid yn garedig i mi – ar un adeg, meddyliais fod fy ffugenw ‘E, Bach yn Od’, yn well na’r ddrama ei hun! – ond roeddwn wrth fy modd eu bod wedi mwynhau fy nrama ‘wallgof’, a rhoi beirniadaeth mor lyfli i mi.

Doedd yna’r un son am y gwaith fel gwaith ‘aeddfed’, fel yr oedd nifer o’r cystadleuwyr buddugol yn ei dderbyn, a dwi’n uffernol o browd am hynny. Er ‘mod i’n rhy hen i gystadlu yn yr Urdd eto’r flwyddyn nesaf, dydw i ddim yn barod iawn i fod yn llenor na dramodydd ‘aeddfed’ eto!

Dwi’n ddiolchgar, o waelod calon, i’r Urdd am y cyfle i gystadlu, a hefyd am fy ngalluogi i fynd i Dŷ Newydd bob blwyddyn.
Y Ddrama

‘…JYST GADEWCH FI I FOD. DWI DDIM EISIAU PRIODI DWI DDIM EISIAU ENNILL CORON DWI DDIM EISIAU GWNEUD PETHAU’N IAWN DWI DDIM EISIAU DARLLEN NOFELAU MIHANGEL MORGAN DYDW I DDIM EISIAU ILDIO A DERBYN MAI PWYLLGOR BARDDAS SYDD Â’R AWDURDOD I BENNU’R BE ALL AND END ALL SHUT UP SHUT UP SHUT UP…’

Y rant uchod gan Non, un o’r cymeriadau, sy’n crynhoi’r ddrama orau. Roedd ‘na lot o gicio a strancio gan bob un cymeriad, wrth i Caleb a Non – a hwy ill dau a syniadau gwahanol a gwrthgyferbyniol iawn ynglŷn â’r Gymraeg a’u Cymreictod – yn mynd benben a’i gilydd mewn sioe gwis newydd, Bant a’r Marc.

Yr her nesaf fydd cael rhywun i lwyfannu’r ddrama ‘wallgof’ hon, a chael gweld y cymeriadau cyntachlyd yn fyw.

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: