Drama: Mewn Cromfachau, Dirty Protest

Derbyniais wahoddiad i gyfrannu drama deng munud i noson Gymraeg y cwmni drama Dirty Protest. Gofynnwyd i mi a phump dramodydd arall i gyfrannu sgriptiau wedi’u hysbrydoli gan y cwestiwn ‘Mewn ta mas?’.

//platform.twitter.com/widgets.js

Ynghyd a fi, mae Sharon Morgan, Bryn Fôn, Llŷr Titus, Wyn Mason ac Amy Arkle Jones wedi ysgrifennu dramâu, felly bydd hi’n siŵr o fod yn noson ddifyr.

Os ydych yn y ddinas heno, EWCH! Cynhelir y digwyddiad fel rhan o ŵyl ffrinj Tafwyl, yn Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd.

Mwy o fanylion: https://www.facebook.com/events/1539155753059833/

Advertisements