Cynadledda: Cynhadledd Coleg Cymraeg, Gregynog & CRSF 2016, Lerpwl.

Mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn un brysur am gynadleddau bob tro, a chefais wythnos brysur yr wythnos ddiwethaf.

Cynhadledd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

gregynog

Fy nghynhadledd cyntaf oedd cynhadledd flynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Fel un sydd wedi bod yn ffodus i dderbyn fy ysgoloriaeth ymchwil oddi wrth y Coleg Cymraeg, rwyf wrth fy modd bod pob un o ddeilliaid yr ysgoloriaethau yn gallu dod at ei gilydd bob blwyddyn.

Eleni, cawsom sesiynau dysgu ac addysgu effeithiol gyda Kelly Young ar y dydd Iau, ac heb os fydd y tips a ddysgais o fudd mawr i mi wrth fynd ati i baratoi darlithoedd a seminarau. Ar ddydd Gwener y gynhadledd, cawsom wledd o bapurau amrywiol, gan ddysgu mwy am bynciau difyr drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ynghyd a hynny, mae’r gynhadledd yn cael ei chynnal yn Neuadd Gregynog, golygfa godidog  (er, mae rhai o’r ystafelloedd gwely yn… retro…)

gwely gregynoggwely gregynog 2

Cynhadledd Current Research in Speculative Fiction

Dechrau’r wythnos ddiwethaf mi fynychais fy ail gynhadledd, sef cynhadledd myfyrwyr ôl-raddedig, Current Research in Speculative Fiction, yn Lerpwl. Nid oeddwn yn ymwybodol tan eleni am fodolaeth y gynhadledd hon, nac yn gwybod am gynhadledd Speculative Fiction Research Assosiation (SFRA), sy’n cael ei chynnal wedi’r CRSF. Yn anffodus, dim ond ar wibdaith diwrnod yr oeddwn yn gallu bod yn Lerpwl, ond cefais flas aruthrol ar wrando ar sesiynau’r amryw o gyfrannwyr yn ystod y diwrnod, a gobeithio caf gyfle i fynychu’r gynhadledd gyfan y flwyddyn nesaf. Roeddwn yn genfigennus ofnadwy fy mod wedi gadael wrth ddilyn ffrwd Twitter #SFRA2016.

Mae mynychu’r gynhadledd wedi fy nghyflwyno at wybodaeth am fwy o gynadleddau tebyg – ac rwyf wrth fy modd yn cyflwyno’r syniad o ffuglen wyddonol drwy gyfrwng y Gymraeg, i ambell un oedd yn synnu fod yna’r fath beth a ‘native Welsh speaker’ yn bod!

Ac wrth gwrs, manteisiais ar y cyfle tra ‘mod i’n Lerpwl i alw heibio’r hen Cavarn Club, un o’r llefydd cyntaf i The Beatles berfformio slawer dydd.

cavarn club

…a mentro i ambell i siop tra ‘mod i yno!

Dwi wedi mwynhau cynadledda’n ddiweddar… ond mae’n hen bryd i mi ddychwelyd at y gwaith caled a bwrw ati gyda’r ymchwilio.

13595533_10154356580824853_1806150344_n

Rwyf ar banel yn trafod ffuglen wyddonol a dyfodolaeth yng Ngŵyl Arall, Caernarfon yr wythnos nesaf – bydd mwy o flogbyst ar y ffordd. 🙂

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: