Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Roeddwn wedi edrych ymlaen at fentro i Ŵyl Arall yng Nghaernarfon ddydd Sul diwethaf (10/7) i drafod gwyddonias a’r Gymraeg – ac ni chefais fy siomi. Cynhaliwyd trafodaeth ddifyr, gydag Angharad Price yn cadeirio, gan adael i mi drafod ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn gyffredinol, ac yna’n holi Robin Owain, mab y llenor amryddawn, Owain Owain, am Y Dydd Olaf, ei nofel ffuglen wyddonol nodedig. (Cofiwch ei fod ar gael i lawrlwytho yma.)

Roedd hi’n galonogol gweld cymaint wedi dod i wrando ac i gefnogi. A theimlaf wrth fy modd bod gymaint o ddiddordeb gwirioneddol gyda phobol i drafod ffuglen wyddonol yn y Gymraeg bellach.

gwyl arall fi

Trefnwyd y sesiwn i hyrwyddo rhifyn cyntaf O’r Pedwar Gwynt, sy’n cael ei lansio a’i ryddhau ar ddydd Mercher yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni eleni. Mae gennyf erthygl ‘Sut ofod yw’r dyfodol? Gwyddonias a’r Gymraeg’ wedi ei gynnwys, sy’n gweld patrwm yn y modd y mae llenorion (gan edrych yn benodol ar E. Tegla Davies, Islwyn Ffowc Elis a Mihangel Morgan) yn ymateb i drafod materion gwyddonol yn y Gymraeg.

Felly, diolch i O’r Pedwar Gwynt am drefnu’r sesiwn, ac i Gŵyl Arall am y croeso cynnes. Diolch hefyd i Angharad Price am gadeirio, ac i Robin am rannu mwy am weledigaeth Owain Owain wrth lunio’r nofel Y Dydd Olaf a chynnig mewnwelediad diddorol iawn i’w waith.

jasmine a mike

Yn ogystal â mynd wedyn i fynychu sesiwn lle’r oedd Mike Parker yn holi Jasmine Donahaye am ei chyfrol Losing Israel (sydd bellach ar fy rhestr hirfaith o ‘Lyfrau Dwi Eisiau Darllen’), treuliais y prynhawn wedyn yn crwydro Castell Caernarfon – gan ei bod hi’n bellach yn braf erbyn hynny!

caernarfon

Diwrnod diwylliedig iawn ar y cyfan!

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: