Drama: Mewn Cromfachau, Dirty Protest yn yr Eisteddfod

Lluniais ddrama fer, ‘Mewn Cromfachau’, ar gyfer un o nosweithiau’r cwmni Dirty Protest. Perfformiwyd y ddrama eisoes yn rhan o ŵyl ffrinj Tafwyl, ond mae hi’n cael ei pherfformio eto, y dydd Mawrth hwn (2/8), yn y Cwt Drama, yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni.

Yn y ddrama, mae’r peiriant arbennig, y Cromfach Feistr Tw Thawsand, yn mynnu gwthio Cymru rhwng ei gromfachau bondigrybwyll.

Bydd hi, ynghyd â dramâu gan Sharon Morgan, Llŷr Titus ac Wyn Mason yn cael eu perfformio am 3 o’r gloch, prynhawn Mawrth, yn y Cwt Drama.

@DirtyProtest

Advertisements