Erthygl: ‘Sut ofod oedd y dyfodol?’, O’r Pedwar Gwynt

O'r pedwar gwynt llun

Ar ôl hir ymaros, mae cylchgrawn newydd O’r Pedwar Gwynt bellach yn ein siopau llyfrau leol ac yn fyw ar y we. Wedi bod wrthi’n porti drwy’r cynnwys sydd rhwng y cloriau deniadol, rwyf bellach yn edrych ymlaen yn arw at lansiad y cylchgrawn ddydd Mercher, ar stonding Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod.

Rwy’n hynod gyffrous i weld erthygl o’m eiddo innau yn y cylchgrawn, sef ‘Sut ofod oedd y dyfodol?’ Cefais wahoddiad i drafod agwedd o’m gwaith ymchwil, a phenderfynais, gan ystyried syniadau Hywel Teifi Edwards, edrych ar yr ymdrech bwriadol gan lenorion ffuglen wyddonol – a fwrw golwg yn benodol ar E. Tegla Davies, Islwyn Ffowc Elis a Mihangel Morgan – i fynd â’r iaith i fydoedd newydd a’i gwthio i drafod pynciau anghyfrwydd.

llun o'r pedwar

(h) @PedwarGwynt

Mae’n anrhydedd ei weld ochr yn ochr ag un o ysgrifau Islwyn Ffowc Elis, ‘Mynd i’r Lleuad’, a diolch mawr i griw O’r Pedwar Gwynt am eu cefnogaeth, rhwng y broses olygu a chael bod yn rhan o drafodaeth yng Ngŵyl Arall, mae hi wedi bod yn brofiad gwych cyfrannu at rhifyn cyntaf erioed y cylchgrawn.

Pob lwc i O’r Pedwar Gwynt – mae hi wedi bod yn anodd trio peidio a gwneud puns am y ffaith ei fod yn chwa o awyr iach!

 

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: