Adolygiadau: Geraint Jarman, Ffug a Rifleros, Radio Cymru.

Yr wythnos hon, roeddwn ar raglen Lisa Gwilym nos Fercher, 14/8, yn adolygu tair albwm newydd gan Geraint Jerman, Ffug a Rifleros. Dyma bwt byr am fy argraffiadau o bob un ohonynt. Gallwch wrando ar y raglen eto drwy glicio yn y fan hon.

Tawel yw’r Tymor – Geraint Jarman

jarman

Ar y gwrandawiad cyntaf – gyda gitâr acwstig ‘Fi yw’r Ffwl’ yn agor y casgliad – cefais sioc ar fy nhin, a siom, i ryw raddau. Y tro cyntaf i mi wrando ar ‘Tawel yw’r Tymor’, ni ddaeth yr un anthem i’n sylw.. Gallwn glywed dylanwad Gareth Bonello yn amlwg, gydag yntau wedi bod yn cyd-weithio gyda Jarman ar yr albwm hon… a theimladau cymysg oedd gennyf am hynny i ddechrau.

Fodd bynnag, wedi gwrando eto ac eto, mae ymdeimlad acwstig yr albwm yn arbennig, gyda phennod newydd arall yng ngyrfa’r bardd-gyfansoddwr yn dod i’r amlwg. Daw’r ddelwedd o hen gowboi i’r meddwl wrth wrando ar yr albwm, a hwnnw’n edrych yn ôl ar ei orffennol. Mae ‘Plis Mr. Parsons’ yn enwedig yn adleisio’r fath o gerddoriaeth y disgwyliwch mewn ffilm western. Ar y trac hwn mae’r yodels yn arbrawf lleisiol fymryn yn absẃrd yn fy marn i!

Mae lleisiau hudolus y chwiorydd Jarman hefyd yn gweddu’n hyfryd at naws ‘Tawel yw’r Tymor’. Rhaid cyfaddef, nad wyf erioed wedi clywed ‘Trwy ddulliau chwyldro’n unig mae llwyddo yn awr’ wedi ei ganu mewn modd mor swynol fel y mae ar deitl-drac yr albwm, ‘Tawel yw’r Tymor’. Nid yn unig hynny, ond wrth wrando’n astud, mae traciau – er hwy oll yn dawel – yn arbrofion. Maent yn arbrofion nad ydynt yn tynnu sylw at eu hunain, ond sylwn ar naws werinol ‘Tawel yw’r Tymor’ a chlywed yna gweddi dyner ‘Dwy Law Ynghyd’. Serch bob arbrawf, mae’r casgliad yn rhyfeddol o dynn, ac mae’n bleser i wrando arni i gyd.

Ymhlith fy hoff draciau mae ‘Porno Lladin’ – trac ag iddi odl amlwg yn ei geiriau, yn creu can-storiol, sy’n fy atgoffa o stwff Tenecious D (cymhariaeth gymharol annisgwyl!) – a hefyd ‘Helo Hiraeth’, sy’n cynnwys Griff Lynch – a chan mwy melodig, hawdd-i-ganu-ynghyd. Mae ‘na elfen dadol braidd, i’r modd y ymuna Geraint Jarman yng nghytgan y gân hon, gan gymryd yr awenau oddi ar Griff Lynch. O’r traciau i gyd, y ddau hyn yw’r rhai gallaf eu dychmygu’n cael eu canu mewn cyngerdd gan y dyn ei hun, ac o bosib mae fy marn wedi ei lywio gan fy mhrofiad o’i weld ar ei orau yn Eisteddfod Meifod.

Mae’r ansoddair ‘tawel’ yn nheitl yr albwm hon wedi ein rhybuddio’n ddigon clir na fydd anthemau mawrion arni. Fodd bynnag, mae’r naws hwn yn gadael i ni glywed llais Jarman o’r newydd.

7/10

 

Ffug

ffug

Rhaid cyfaddef fy mod i eisoes yn ffan mawr. Mae eu ffresni a’u gonestrwydd wedi apelio ataf o’r cychwyn cyntaf, byth ers iddynt ddod i frig Brwydr y Bandiau sawl blwyddyn yn ôl erbyn hyn.

I ryw raddau, Ffug yw stroppy teens y sin gerddorol Gymraeg o hyd – ond nid peth negyddol mo hynny o gwbwl. Gan atgyfodi ysbryd pync bandiau eiconig yr 1970au a’r 80au, mae eu caneuon yn diferu o angst. Fodd bynnag, fel y sylwyd sawl adolygydd o ‘mlaen, mae eu caneuon Cymraeg yn cynnig mwy i’r gwrandäwr na’u caneuon Saesneg, (er bod natur ddwyieithog i bob un o’r traciau, mewn gwirionedd.) Mae gan Iolo Selyf digon i ddweud am y Gymru Gymraeg sydd ohoni, ac mae hynny i’w deimlo yn y caneuon Cymraeg. Mae geiriau ‘Love is Stupid’ fymryn yn blentynnaidd i gymharu – er bod y gerddoriaeth a’r gitâr heintus yn y cefndir yr un mor fachog â’u caneuon eraill. ‘Time Takes Lives’, yw’r gwanaf o’r traciau, am ei fod fymryn yn felodramatig, gan geisio dweud pethau mawr – er, dwi’n lico’r synau fel lightsabers gofodaidd sy’n y cefndir.

 

Gan fod yr albwm wedi bod ‘in the making’ cyhyd, mae nifer o’r caneuon yn gyfarwydd – yn wir, mae Tywydd Garw wedi bod yn un o staples setiau byw Ffug ers y dechrau. Daw eu datblygu fel hyn ar hyd y blynyddoedd a haenau newydd iddi – ac mae hi’n swnio’n wych ar yr albwm hon. Y trac olaf, ‘Upside Down’, a ddechreua gyda bloeddiadau cyn arafu’n ddisymwth, gyda Iolo Selyf yn canu am gerdded am ganrifoedd sydd wedi fy swyno, yn fwy na’r un trac arall. Dyma finnau eisiau mynd ar y daith hudolus hon gyda’r Ffug. Yn yr un modd, mae ‘Byth yn Stopio’ yn dilyn patrwm tebyg, gan fod yn drac wallgo-wyllt, cyn toddi’n gybolfa seicadelig. (Cofiwn ‘Weindiwch y tap yn ôl i siarad gyda Iesu’ ar y trac ‘Llosgwch y Tŷ i Lawr’ oddi ar yr EP.)

Gyda chlawr anhygoel gan (artist Dude Looks Like a Welsh Lady) yn coroni’r cwbwl, dwi ond yn gobeithio bod Crymych yn ymwybodol mai’r Ffug yw’r peth mwya’ cyffrous sydd wedi dod o’r dref erioed… ac eithrio cwmni loriau Mansel Davies, wrth gwrs.

9/10

 

Am be ti’n aros? – Rifleros

riflerosCwyd Rifleros o lwch Creision Hud/Hud gynt, ac mae ei steil roc-blues yn bur debyg i stwff y band blaenorol. Maent – i mi – wedi dod allan o nunlle, ac wedi mynd ati (wedi un sengl) i greu albwm yn syth bin. Penderfyniad dewr i fand heb enw ar sin eto, ond mae hynny, o bosib, yn deillio o’r ffaith na ryddhawyd albwm gan Creision Hud/Hud erioed. A chyda hynny, teimlaf mai ‘band newydd boi Hud’ yw hon, nid albwm y Rifleros.

Dechreua’r albwm gyda chwestiwn herfeiddiol, ‘Os ‘na’i roi bys yn y tan, nei di’r un fath?’, gan ein twyllo gydag intro tawel i gan fywiog. Dwi’n tapio ‘nhroed gyda nifer o’r traciau – ‘Yr Ochr Arall’, er enghraifft – ond does yna’r un peth sydd wedi fy syfrdanu na chwaith wedi fy siomi gyda’r albwm. Mae’n iawn. Berffaith iawn. A does gyda fi fawr o ddim arall i’w ddweud. Efallai ei fod yn annheg ei gymharu gydag albwm Ffug, ond fe gydiodd eu cerddoriaeth yn fy nychymyg a fy nhywys ar daith… nid yw Riflerso wedi cydio ynof a’m swyno yn yr un modd.

Nid oes yna’r un ‘waw’ yn syth, ond dydw i ddim yn cwato ‘nglustiau chwaith. Iawn de – a bydd hi’n ddiddorol gweld i taith band a ddechreuodd gydag albwm o’r cychwyn cyntaf.

6.5/10

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: