Ymchwil: Cyfrannu at yr Esboniadur Beirniadaeth a Theori

Cefais wahoddiad i gyfrannu dau gofnod at adnodd newydd a greuwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dan olygyddiaeth Simon Brooks. Heb os, mae’n adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac o bosib, yn cael trafferth gael gafael ar ffynonellau drwy gyfrwng yr iaith. Mae pob cyfnod yn cynnwys llyfryddiaeth ddethol a defnyddiol, ac yn help mawr at fathu termau, sydd ar adegau, yn gallu bod yn anghyson yn y Gymraeg.

Lluniais innau gofnodion yn bwrw golwg ar y genre gwyddonias yn gyffredinol (Gwyddonias) a chofnod byr am syniadau’r ddyfodolwyr (Dyfodolaeth). Ac os oes gennych ddiddordeb yn y rheini, byddwch hefyd am weld cofnod Elidir Jones, o flog Fideo Wyth, yn trafod y genre ffantasi.

Mae’r Esboniadur yn dal i dyfu ar hyn o bryd. Cliciwch yma i weld beth sydd yno eisoes a chadw llygaid ar yr hyn sydd i ddod.

Advertisements