Cwrs Sgriptio, Tŷ Newydd.

Mae’r blog wedi bod rhywfaint yn dawel yn ddiweddar, gyda minnau wedi bod yn canolbwyntio ar fy ngwaith ymchwil a gweithio ar brojectau eraill (heb eu gorffen ar hyn o bryd!). Fodd bynnag, dros y penwythnos, cefais gyfle i encilio ar gwrs sgriptio yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, a chael y blas rhyfeddaf ar fwrw ati i ‘sgrifennu eto, cyn i dymor y brifysgol ail-ddechrau.

Trefnwyd y cwrs sgriptio ar y cyd gan Dŷ Newydd a’r Theatr Genedlaethol, a hynny ar drothwy taith eu drama ddiweddaraf, Merch yr Eog / Merc’h an Eog. Daeth naw ohonom ynghyd i sgriptio gyda’n tiwtoriaid, y dramodydd Aled Jones Williams a’r gyfarwyddwraig Sarah Bickerton. Roedd y ddau ohonynt yn benderfynol na fyddai’r un ohonom yn gadael heb egin-drama i ddatblygu – a diolch iddynt am hynny!

set-cet

Ynghyd â’r arweiniad penigamp, mae cartref olaf Lloyd George yn lle perffaith ar gyfer bwrw ati i ‘sgrifennu, gyda’r quirks naturiol a chilfachau bychan sy’n rhan o’r lle (fel y to arbennig yn ffenest y lolfa lan lofft gydag acwstig arbennig ar gyfer areithio, a’r grisiau cam yn arwain i’r stafelloedd gwely) a’r llond llyfrgell o lyfrau. Yn newydd yno ers i mi fod diwethaf oedd feinciau arbennig Angharad Pearce Jones, ac uchod mae llun o sedd sy’n deyrnged i Kate Roberts, ac yn ffitio i’w lle wrth ddrws ffrynt y tŷ. Roedd hwnnw, yn ogystal â sedd fendigedig R. S. Thomas ar dop yr ardd a mainc Iwan Llwyd, a hwnnw wedi’i ffurfio ar siâp ei het, yn ychwanegiadau hyfryd i’r lle.

Er fy mod eisoes yn dechrau setlo i rigol y tymor newydd ac yn barod i fwrw ati i ‘sgrifennu drama o’r nodiadau cychwynnol y ffurfiais dros y penwythnos, rwyf ar dân eisiau dychwelyd i Dŷ Newydd, eto fyth.

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: