‘Lleuwen, Llydaw a Chymru’, Barn, Hydref 2016.

Dechrau mis Medi, a hithau ond megis dechrau ei chyfnod o ymarferion yng Nghanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth, es i gyfarfod â’r gantores Lleuwen Steffan, a’i chyfweld ar gyfer cylchgrawn Barn. Mae hithau’n chwarae’r brif ran yng nghynhyrchiad y Theatr Genedlaethol a Teatr Piba, Merch yr Eog / Merc’h an Eog, sydd bellach ar daith. Cawsom sgwrs ddifyr am ei chysylltiadau gyda Llydaw (sy’n holl bwysig iddi) a’i phrofiad yn dysgu’r Llydaweg.

barn

Clawr y rhifyn cyfredol, Rhifyn 645.

Gyda’r fath gysylltiad ac angerdd tuag at y Llydaweg, gellid dweud ei bod yn ddewis naturiol ar gyfer rôl Mair yn y ddrama dairieithog. Am y tro cyntaf, bydd gofyn i’r gynulleidfa Gymraeg ei hiaith ddefnyddio Sibrwd i ddeall rhannau o Merch yr Eog, ac mae Lleuwen ei hun wrth ei bodd bod y dechnoleg hynny’n teithio dros y môr i Lydaw, er mwyn cynorthwyo Teatr Piba, sy’n amlach na pheidio yn perfformio i gynulleidfaoedd nad yw’r mwyafrif ohonynt yn deall y Llydaweg.

Mae’r cyfweliad cyfan i’w weld yn y rhifyn cyfredol o Barn.

//platform.twitter.com/widgets.js

*Mae hawlfraint y llun oddi ar poster Merch yr Eog / Merc’h an Eog a ddefnyddiwyd uchod yn perthyn i’r Theatr Genedlaethol.

Advertisements