Llên Meicro: Eiliad o Lonyddwch

Rhyw fath o bwt Nadoligaidd, gan fynnu i bawb ymfalchio yn eu Nadoligau diflas, Nadoligau tanllyd â phawb yn cwympo mas – gan ddweud nad oes raid i bawb fynnu eu bod yn cael Nadoligau llawen. 

Roedd ôl ymdrech ar y bwrdd bwyd, a Mared wedi bod wrthi’n decorato drwy’r bore. Napkins wedi eu plygu’n daclus a’u rhoi on display yn y glasses gwin. Ar wely’r lliain fwrdd goch, sprinclwyd sêr disglair, oedd yn cydio yn y golau ac yn wincio’n ddireidus rhwng y turines. Roedd y llestri – am unwaith – i gyd yn matsho, gyda’r platiau a chroceri gorau wedi eu tynnu o grombil eu cwpwrdd tywyll. Cynnwyd cannwyll grand yng nghanol y ford. Gwenai Mared yn falch. Roedd pob dim yn edrych yn berffaith.

Tynnodd lun, a’i bostio ar Facebook, Twitter ac Instagram, ac aros i gael cefnogaeth oddi wrth ffrindiau a dilynwyr.

Ymhen dim, denodd arogl twrci John a’r plant at y bwrdd. Daeth e gyda’i beint, gan symud y gwydrau gwin o’r ffordd. For show oedd y gwydrau, wrth gwrs, ond roedd Mared wedi gobeithio y byddai’n derbyn gwydraid o win coch gyda’r pryd bwyd…

“Be ffyc yw hyn?”

Ceisiodd – a methodd – ddal un o’r sêr bychain. Gwylltiodd, bwrw’i ddwrn yn erbyn y bwrdd, gan ddechrau ar y dadlau rhwng pawb a phob un. Eisteddodd Mared yn eu canol nhw, gan ddiolch eu bod wedi tynnu llun o’r bwrdd cyn i bawb gyrraedd, cyn i’w mab dollti cranberry sauce dros y lliain a chyn i John ypsetio’r cart, eto.

 

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: