Blwyddyn Newydd Dda – a phrysur, yn barod!

Gwta wythnos wedi dychwelyd yn ôl at fy nesg – ac at y PhD! – wedi hoe fach dros y gwyliau Nadolig, mae pethau eisoes yn prysuro!

Berlin

Rwyf yn gyd-olygydd gwefan Y Stamp, gyda chriw da o lenorion o’r un anian, Elan Grug Muse, Iestyn Tyne a Llyr Titus, ac yn cael modd i fyw yn gwahodd i leisiau newydd i gyfrannu. Mae nifer o ddarnau eisoes wedi dod i law, ac mae’n argyhoeddi i fod yn e-gylchgrawn difyr a diddorol – even if I do say so myself!

berlin-bradCefais innau gyfle fy hun i gyhoeddi tair cerdd a ysgrifennais tra ym Merlin ar wyliau byr cyn y Nadolig. Aeth Aled fy nghariad a finnau yno i weld y ddinas a’r marchnadoedd Nadolig niferus sy’n ei britho, ond tra buom yno, gyrrwyd lorri yn fwriadol i ganol un o’r marchnadoedd, tua chwarter awr o wac yn unig oddi wrth ein gwesty. Roeddem wedi treulio’r diwrnod yn darllen am hanes erchyll y Natsiaid yn y ddinas a grym yr Undeb Sofietaidd a gweld olion y wal enwog a hannerodd y ddinas, ac roedd y digwyddiad hyn yn graith arall ar y ddinas. Cliciwch yma i ddarllen y cerddi – maent ar ffurf cerdyn post creadigol yr allwch ei lawrlwytho yn rhwydd ac yn rhad ac am ddim.

BBC Cymru Fyw

Cefais wahoddiad i lunio pwt yn sôn am fy mlog diwethaf am fy nheimladau ynglyn â barddoni yng Nghymru. Mi welodd dros 400 o bobol y cofnod hwnnw, sy’n ANHYGOEL a diolch i bawb, boed eich bod yn cytuno neu beidio, am gymryd amser i ddarllen ac ymateb i fy narn. Mae’n gysur gwybod nad fi yw’r unig un sy’n teimlo felly.

Ar BBC Cymru Fyw – ‘Gosod Stamp Newydd’ – soniais am fy ysfa i weld mwy o amrywiaeth, a’r hyn roeddwn yn teimlo am y Gymraeg tra’r oeddwn yn yr ysgol. Mae plug hefyd at waith Y Stamp, gan bwysleisio nad ydym am waredu’r traddodiad Eisteddfodol etc, ond ein bod am ddatgan yn ddigon clir nad dyna’r UNIG beth sy’n berthnasol i’r byd llenyddol yng Nghymru.

Roeddwn hefyd, yn sgil hynny, ar raglen Taro’r Post yn trafod y peth, yng nghwmni Garry Owen, gyda chyfraniadau gan Bethan Mair, Branwen Mair, Elen Ellis ac Eurig Salisbury.

Podpeth

Rwyf hefyd ar fin ymddangos yn westau ar un o bodlediadau Iwan a Hywel Pitts, yn siarad am Y Stamp, ffuglen wyddonol, amryw brosiectau creadigol ac yn ateb cwestiynau hollol random dilynwyr y podpethgyfres. Gan gynnwys trafod beth yn union yw fy hoff gaws a beth yw fy hoff reg. (Nid fy mod i – Mam, ok? – yn rhegi…)

Nesaf?

Wel, mae erthygl am fy ngwaith ymchwil ar y gweill ar gyfer cylchgrawn ac rwyf wedi derbyn gwahoddiad i ddarllen fy marddoniaeth mewn noson farddol (eep, mae arallgyfeirio yn sgeri!) ond y PhD yw’r prif ffocws ar hyn o bryd, gyda’r flwyddyn olaf o’m hysgoloriaeth ym gyflym dirwyn i ben!

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: