Cerdd: ‘Cerdd Wleidyddol am Gwtsho’ (Noson Torri Tir)

Cefais wahoddiad caredig oddi wrth Aneirin Karadog ac Elinor Wyn Reynolds i gymryd rhan, gyda Tudur Dylan, mewn noson farddonol yn y Warren, yng Nghaerfyrddin, 26ain o Ionawr. Afraid dweud, roedd hi’n glamp o noson dda, gyda bwyd blasus a magic tricks yn ogystal â’r cerddi. Gofynnwyd i mi lunio cerdd ar y thema ‘cwtsho’, ac fel rhywun sy’n meddwl gyntaf am bobol afiach sy’n gwneud pwynt o’ch cwtsho am ddim rheswm ac invadio eich personal space, yn hytrach na’r cwtshus lyfli gan bobol sy’n annwyl i chi, dyma’r gerdd a ddarllenais ar y noson:

Cerdd Wleidyddol am Gwtsho (neu ‘Cerdd Gwtshlyd am Wleidyddiaeth’)

Cwtsho yng nghesail
clamp o ddyn
a’th fyd
yn canu grwndi.

Dal yn dynn
am dipyn
cyn i wres y goflaid
yrru chwys oer
i lawr dy gefn.

Eith cwtsho’n
gyflym glostraffobig
â’r dyn mawr
yn gwrthod gadael
fynd.

A dyna tithau’n styc,
wedi’th dwyllo,
mewn clamp o gwtsh
sy’n dy wasgu’n
ddim.

Advertisements