Lansiad Y STAMP

Gan geisio ‘ngorau i beidio â diflasu pawb gan sôn am Y Stamp eto fyth, hoffwn jyst lunio pwt byr i ddiolch i bawb am eu cenfogaeth ac annog eraill i ddarllen y rhifyn print cyntaf.

clawr Y STAMP.png

Er ein bod yn cyhoeddi’n wythnosol ar y we, roedd cael rhifyn yn bwysig i’r pedwar ohonom wrth ddatblygu Y STAMP, gan roi gofod pellach i ni hyrwyddo gwaith newydd, arbrofol ac/neu anghofiedig. Mae’r ymateb i’r rhifyn – sy’n cynnwys gwaith gan Menna Elfyn, Morgan Owen, Gwen Saunders Jones, Caryl Bryn, Caryl Angharad a Gareth Evans Jones – wedi bod yn galonnogol iawn, ac rwy’n bersonol yn falch bod pobol wedi ei fwynhau. Yn wir, cefais modd i fyw yn helpu gyda’r paratoadau, a mwynhau’r lansiad yn arw, gyda pherfformiadau gan Eurig Salisbury, Rhys Trimble, Bethany Celyn a Gwawn yn ei gwneud yn noson i’w chofio.

Mae’r gefnogaeth mae’r Stamp wedi ei dderbyn yn gyffredinol yn ANHYGOEL, ac rwy’n diolch o waelod calon i bawb am eu negeseuon text, e-byst, beth bynnag, caredig. A diolch hefyd i Grug, Iestyn a Llyr, am fy nghael yn rhan o brosiect hynod gyffrous a bod, nid yn unig yn gyfeillion, ond rhyw fath o deulu llenyddol i mi bellach.

prowd parents

Y teulu Stampus!

Cysylltwch â golygyddion.ystamp@gmail.com i brynu copi print – neu ewch draw i’r wefan i lawrlwytho copi PDF.

Rydym eisoes yn trio rhoi trefn ar y rhifyn nesaf, a fydd yn cael ei gyhoeddi ddechrau Gorffennaf, a pharhau i gyhoeddi ar y wefan – nid oes stop ar y Stampwyr!

http://ystamp.cymru / @ystampus

1 Comment

  1. […] anodd credu bod blwyddyn wedi bod ers lansio’r rhifyn print cyntaf yn Nhafarn y Cwps yn Aberystwyth, a dros hynny wedi mynd ers i ni sefydlu’r wefan. Mae’r dasg o olygu – ar y cyd […]

    Hoffi

Gadael Ymateb i Lansiad Y STAMP 4 – Miriam Elin Jones Diddymu ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: