Noson Torri Tir, Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Cefais gyfle nos Wener diwethaf (28/4) i ddarllen rhai o ‘ngherddi mewn noson Torri Tir, yn rhan o Hwyl Lenyddiaeth Llandeilo. Roeddwn yng nghwmni Endaf Griffiths, Elinor Wyn Reynolds ac Eurig Salisbury, a darllenwyd cerddi yn ymwneud a ffynonau, stiwardiaid blin, ac am gariadon sy’n rhy hoff o arddio.

Bu’n noson liwgar, gyda’r pedwar ohonom wedi cael cais i lunio cerdd yn ymateb i ddarnau gwahanol o gelf. Mae’r gwaith – a’r cerddi bellach – ar gael i’w gweld yn Oriel y Mimosa ac Oriel y Ffynnon yn Llandeilo.

Roedd fy ngherdd innau wedi ei hysbrydoli gan gerfluniau ‘Let the Fun Begin’ gan Valerie Price-West.

Roedd hi’n gret cael bod yn rhan o’r wyl, a fu’n benwythnos llwyddiannus. Hir oes i Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo!

@llandeilolitfst


I was invited to read poetry at Llandeilo Literature Festival. Four of us – Elinor Wyn Reynolds, Endaf Griffiths, Eurig Salisbury and myself – read a collection of poems (with various topics discussed, ranging from gardening boyfriends to angry Eisteddfod stewards!) and were challenged to write a poem reacting to a particular work of art, currently on display in Llandeilo.

 

 

 

Advertisements