Gŵyl Arall

A Thafwyl eisoes yn teimlo’n bell iawn yn ôl, i’r Gogledd aeth y Stamp ar dramp eto yr dadeni fiiiwythnos hon i lansio’r ail rifyn.

Cyn hynny, cefais wahoddiad i gadeirio sesiwn holi ac ateb yng nghwmni Ifan Morgan Jones. Cefais holi mwy am y feddylfryd tu ôl i DADENI (yn dilyn fy adolygiad ohoni) a’r broses o’i ‘sgrifennu. Roedd hi hefyd yn gyfle i holi mwy am yr ymateb iddi, a chanfod bod argraffiadau nifer o ddarllenwyr o wahanol gymeriadau yn hollol wahanol – prawf bod Dadeni‘n nofel amlhaenog ac o’r rhyddid sydd gan y darllenydd i greu ei ffantasi wleidyddol (os nad realiti ffantasiol!) ei hun o’r naratif.

Ymlaen yn syth o’r sesiwn honno yng Ngerddi’r Emporiwm i Bar Bach i lansio’r Stamp. Llenwyd y ‘stafell hyd at ei chorneli tywylla’ gyda phobol wedi dod i wrando ar Llio Mai a Caryl Bryn yn darllen eu gwaith, ynghyd a chyflwyniad o waith Mynyddog gan Gwilym Bowen Rhys, ac ail ymddangosiad criw perfformio Er Cof. Mynnwch gopi drwy e-bostio golygyddion.ystamp@gmail.com neu darllen fersiwn PDF ar y wefan.

Recordiwyd pwt o’r lansiad gan fois Podpeth a gallwch wrando i’r neges groeso a’m llais hyfryd yn y fan hon.

Yn goron ar fy niwrnod prysur roedd cael mynd i fwynhau gig Castles, Candelas ac Uumar yn Neuadd y Farchnad, a dawnsio tan oriau man y bore.

er cof gwyl arall

Cafodd Grug Muse ac Iestyn Tyne hefyd benwythnos brysur, ac wrth i ni gyd nyrsio’n pennau tost ar y Sul, es i dilyn eu hynt ac helynt hwythau. Bu Grug yn trafod ei chyfrol Ar Ddisberod gydag Ifor ap Glyn ac Annes Glyn, a Iestyn yn nghwmni Elinor Wyn Reynolds a Noel James yn trafod cyhoeddi a chreu llenyddiaeth.

iestyn a noel james

Diolch o galon i drefnwyr Gwyl Arall am ein cynnwys yn rhan o’r ŵyl, ac, am y llun gret yma isod!

trefnwyr gwyl arall


I thoroughly enjoyed and incredibly busy weekend at Gŵyl Arall (Another Festival) in Caernarfon. I was invited to chair a session asking the author Ifan Morgan Jones about his novel DADENI, and also launched the second issue of Y STAMP, to a jam-packed Bar Bach. I am immensly grateful for all who came to both sessions, and thank you to the organisers of Gŵyl Arall for another lively festival. 

 

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: