Cynadledda: Celtic Colloquium, Lublin

*English below*

Diwedd Medi eleni, fe fynychais a chyflwynais bapur yng Ngholocwiwm Celtaidd Lublin ym Mhrifysgol Lublin, Gwlad Pwyl. Ynghyd â rhwydweithio gyda chyfeillion hen a newydd dros ddeuddydd hynod ddiddorol, cefais gyfle i gyflwyno ffuglen wyddonol gan ferched a thrafod themâu unigryw y gweithiau hynny i gynulleidfa newydd.

IMG_0256

Esbonio cyd-destun ffuglen wyddonol yn y Gymraeg – diolch i Liza Walther, ERIU Leipzig am y llun.

Diolchaf o waelod calon i drefnwyr y gynhadledd am lenwi deuddydd gyda chyflwyniadau difyr ac am eu croeso hynod gynnes i’r brifysgol. Rhan o waith yr wythnosau nesaf bellach yw mireinio’r papur i’w gyhoeddi yn llyfryn y gynhadledd.

Manteisiais hefyd, tra’r oeddwn yng Ngwlad Pwyl, ar y cyfle i dreulio deuddydd yn crwydro dinas Lublin. Rhyfeddais ar brydferthwch llwm strydoedd yr hen dref ac es i lochesu rhag y gwynt oer ym muriau Castell Lublin. Cefais hefyd gyfle – ar argymhelliad rhywun o’r gynhadledd – i drio pierogi, sef dumplings arbennig, a chael tipyn o flas arnynt hefyd!

IMG_0260

Brama Krakowska, porth yr hen dref.

Tra yno, mi es i ymweld â gwersyll Majdanek, un o wersylloedd erchyll yr SS a adeiladwyd yn ystod yr Ail Ryfed Byd. Roedd crwydro’r caeau tawel a gweld yr hyn o’r gwersyll a ail-adeiladwyd (gan gynnwys y siambr nwy) yn brofiad hynod emosiynol. Teimlais yn swp sal wrth droedio’r tir hwnnw lle bu creulondeb ac annhegwch na allaf hyd yn oed ddygymod ag e yn rhywbeth normal, ac roeddwn yn beichio crio wrth gyrraedd arddangosfa o ‘sgidiau pob un o drigolion y gwersyll. Serch hynny, roeddwn yn hynod ddiolchgar i mi allu ymweld â’r lle.

Gwirionais gyda’r ddinas dawel hon, ac edrychaf ymlaen at ddychwelyd i Lublin yn y dyfodol. Er, wedi dweud hynny, bydd yn bendant raid i fi ddysgu mwy o Bwyleg cyn fy ymweliad nesaf… does yna’r un gyrrwr tacsi arall eisiau fy ngweld yn ceisio meimio ‘maes awyr’ fyth eto!I recently attended and presented a paper at Lublin University’s Celtic Colloquium in Poland. I’m incredibly grateful to the conference organisers for a fantastic two days, meeting friends old and new and enjoying many interesting papers.

lublin5

I presented a paper introducing Welsh-language science fiction by female authors, and presenting the unique themes discussed and scenarios portrayed. I’m grateful for all questions and feedback, and look forward to fine tuning the paper to include in the conference proceedings. 

lublin2

Castell Lublin

As well as enjoying a successful conference, I also took the opportunity to wander around Lublin, and spent the following two days exploring the historic old town and Lublin Castle, and dining that evening on pierogi for the first time. 

During my break, I visited the Majdanek Concentration camp. The eerily quiet fields and touching artistic tributes and exhibition made it an emotional experience I’ll never forget. It shook me to the core to be at the scene of unimaginable cruelty, but I’m so glad I visited Majdanek and witnessed the reconstructed camp for myself.

lublin1

I hope to return to Lublin again in the future, having enjoyed my time in the city immensely. But I am very aware that I’ll need to brush up on my Polish before returning – I don’t think any other taxi driver ever wants to see me attempt to mime the fact that I needed to get to the airport! (Imagine outstretched arms and much flailing about before resorting to pointing at the place on Google!) 

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: