Lansio Rhifyn 3 Y Stamp

Rhwng taith Cywion Cranogwen a’r gwaith ymchwil, bu gwibdaith i ddinas Abertawe i lansio trydydd rhifyn Y Stamp. Lansiwyd y rhifyn yn Nhŷ Tawe a diolcha’r tri ohonom (a Llŷr Titus o America bell!) i’r gynulleidfa hyfryd am eu gwrandawiad a’u cefnogaeth ac i reolwyr Tŷ Tawe am ein galluogi i ddefnyddio’r gofod.

Cafwyd noson hwyliog o ddarlleniadau gan Lowri Havard a Noel James, ill dau yn gyfranwyr newydd, cerddoriaeth gan Sian Richards a chystadleuaeth cerddi concrit gyda chynnyrch… *diddorol*… iawn!

clawr 3 y stamp

Bydd y rhifyn ar gael mewn llond llaw o siopau ac ar gael i’w brynu’n uniongyrchol oddi wrthom ni.

Yn ogystal â gwaith Noel a Lowri, maer rhifyn hefyd yn cynnwys gwaith gan Aneirin Karadog, Tudur Hallam, Sian Miriam a Steven Jones, cyfweliad gyda Natalie Ann Holborrow, trafodaeth am rôl olygyddion gan Alun Jones ac Alun Jones ac adolygiadau lu. Mae hyn oll rhwng clawr hynod drawiadol wedi ei ddarlunio gan yr arlunydd Elin Meredydd.

Cysylltwch â golygyddion.ystamp@gmail.com i fynnu copi eich hun.

Heb os, roeddem yn olygyddion hapus iawn wedi’r lansiad – a dyma obeithio cewch chi cymaint o hwyl yn darllen ac a gawsom ni fel tîm yn golygu a chreu’r rhifyn.

golygyddion hapus lansiad 3.jpg


Last Thursday, we launched the third issue of Y Stamp in Tŷ Tawe, Swansea. The night included readings by Lowri Havard and Noel James – both new writers – and music by singer-songwriter Sian Richards, alongside a concrete/shape poetry competition with a few interesting results!

The third issue will be appearing in a handful of Welsh book shops soon, and will also be available to order by e-mail, by contacting golygyddion.ystamp@gmail.com. It will also appear online in due course.

 

Advertisements