Taith Cywion Cranogwen

Un o brosiectau cyffrous y misoedd diwethaf yw bod yn rhan o drefnu taith farddonol a chyd-weithio fel rhan o griw Cywion Cranogwen. Ar y cyd gydag Elan Grug Muse, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Manon Awst a Siân Miriam penderfynwyd fynd ar daith farddonol, gan ddathlu’r ffaith ein bod yn feirdd benywaidd, bwrw ati i rannu profiadau a thalu teyrnged i rai o arwresau heddiw a ddoe.

Er bod pob un ohonom yn ymateb i dair thema benodol – sef Crio, Corddi a Chrwydro –  daw’r chwech ohonom â’n arddulliau a phrofiadau gwahanol i’r perfformiad terfynol. Mae steil unigryw Siân Miriam o farddoniaeth lafar, berfformiadol yn cyferbynnu’n drawiadol gyda fy steil mwy traddodiadol a chonfensiynol innau, ac mae dylanwad Manon Awst fel artist, sy’n ychwanegu fideo i’w barddoniaeth hithau hefyd yn nodwedd unigryw. Heb os, mae’r broses o gyd-weithio wedi bod yn fuddiol ac wedi tyfu’n organig, ac mae’r perfformiad yn dal i altro o sioe i sioe.

cywion cranogwen caerfyrddin

Dechreuodd y daith yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin, gyda chynulleidfa brwd a chyfeillgar, cyn teithio lan i Lyfrgell Dinbych – a diolchwn o waelod calon i Menter Iaith Dinbych am y croeso cynnes a’u cefnogaeth hwythau – cyn mynd draw i berfformio cyn sioe How To Win at History yn Galeri, Caernarfon, a manteisio ar ofod eang y lleoliad hwnnw.

I glywed blas o’r daith, gwrandewch ar Bodlediad Clera’r mis hon, lle mae darnau o’r perfformiad ynghyd â chyfweliad gyda Manon Awst, Bethany Celyn a Siân Miriam ac adolygiadau caredig o sioe Oriel Myrddin gan Elinor Wyn Reynolds a Nerys Bowen.

cywion dinbych

Diolch i bawb alwodd draw i gefnogi, a gwneud y daith fer hon. Y bwriad yw parhau gyda’r daith yn y flwyddyn newydd, gan alw yn y brifddinas, Llangrannog (cartref Cranogwen ei hun) ac i ambell leoliad arall. Cadwch lygaid mas am y Cywion!

http://cywioncranogwen.com


An interesting project I’ve been part of during the last few months is Cywion Cranogwen – we are a six piece all-female Welsh-language poetry collective, consisting of myself, Elan Grug Muse, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Manon Awst and Sian Miriam. After a successful performance at the National Eisteddfod in August, we decided to head on a three-date tour this November. 

We played at Oriel Myrddin in Carmarthen, at the Library in Dinbych and at Galeri in Caernarfon, and are grateful to all three audiences for their warm and kind feedback. 

The tour continues in the new year – I’ll keep you posted!

https://cywioncranogwen.com

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: