Uchafbwyntiau 2017

Heb os, mae 2017 wedi bod yn flwyddyn hynod, hynod arbennig i mi ac ar adegau mae hi wedi bod yn anodd dod o hyd i’r amser i ddiweddaru ‘mlog! Er fy mod wedi gweld cryn dipyn o newid byd yn ystod y flwyddyn, mae hi’n braf gallu eistedd yma’n diweddaru’r dyddiadur newydd ar ddiwrnod cyntaf 2018 gan wenu wrth gofio’n ôl.

Dyma rhai o blith nifer o bethau sydd wedi gwneud y flwyddyn yn un gofiadwy i fi:

Cylchgronnau

Wrth ‘sgrifennu hwn, rwyf i, Grug, Iestyn a Llyr yn dathlu ein bod wedi bod yn gweithio ar wefan a chylchgrawn Y Stamp ers blwyddyn. Ynghyd a chyhoeddi’n wythnosol ar y we, cynhyrchwyd tri rhifyn print ac un zine. Nodwyd ein huchafbwyntiau eisoes ar y wefan, ond roedd hi’n anodd eithriadol dewis o blith y cyhoeddiadau lu gan leisau amrywiol Y Stamp.

squad goalsNid yn unig mae hi wedi bod yn brofiad anhygoel cydlynnu cylchgrawn, gan roi’r cyfle i fi ddysgu sgiliau newydd, ond rwyf hefyd wedi cyfarfod rhai o’m ffrindiau gorau, a phob lansiad wedi bod yn gyfle i ddathlu doniau’r cyfrannwyr arbennig.

Lansiwyd y rhifyn cyntaf mewn noson hwyliog yn Aber, ac aethom hefyd i Tafwyl a Gwyl Arall, cyn dod i Abertawe i lansio rhifyn ola’r flwyddyn. I ble ewn ni nesa’ tybed?

Mae annog lleisiau newydd i ‘sgrifennu ac eraill i roi’r cyfle i lenyddiaeth Gymraeg a bwrw ati i ddarllen, wedi bod yn brofiad eithriadol ac mae’n gret gweld hyder y lleisiau newydd hyn wrth barhau i dyfu a datblygu. Gwefan newydd a rhifyn 4 yw’r pethau cyntaf sydd ar y gweill ar gyfer 2018!

Rwyf hefyd wedi, yn ystod y flwyddyn, bod yn ffodus i gyhoeddi fy ngwaith ymchwil yn Poetry Wales, Vector – a mynd ar raglen Rhys Mwyn i drafod yr erthygl honno – a Kelten, ac yn edrych ymlaen at barhau i gyhoeddi mwy am fy ymchwil yn y dyfodol agos.

cywion cranogwen caerfyrddinMerched Cryfion

Un o’r pethau ddysgais yn 2017 yw pa mor bwysig a pha mor ANHYGOEL yw criw o ffrindiau da. Drwy amser ddigon caled, roedd gennyf griw o ffrindiau – rhai newydd, eraill wedi bod yn ffrindiau i mi ers blynyddoedd – oedd yna i fi. Ac nid yn unig ‘mod i’n ffodus i gael ffrindiau sy’n gefnogol a thriw, ond yn dalentog ac ysbrydoledig hefyd. Cyhoeddodd Grug ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth, Ar Ddisberod, eleni (prynwch hwnnw yma), mae Elyn yn gynghorydd sir yn RCT ac yn ymgyrchu i gael nwyddau’r mislif ar gael yn rhad ac am ddim i ddisgyblon ysgol y sir, ac mae Bethany yn llythrennol newydd ryddhau ei EP cyntaf, Troi, sy’n anhygol – gwrandewch!

Gan barhau i sôn am ferched (dyma gysylltiad bach slic…) i griw dwi ‘di bod ynglwm â nhw ers Mehefin 2017, sef Cywion Cranogwen. Gyda Grug Muse, Caryl Bryn, Manon Awst, Bethany Celyn a Siân Miriam, cyflwynom ein sioe farddol am y tro cyntaf yn ‘Steddfod Bodedern ym mis Awst, cyn mynd ar daith fer ym mis Tachwedd.

Mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel, a nifer wedi dweud yn benodol iddynt fwynhau gweld merched ar lwyfan – y nod yn y pendraw yw ei gwneud hi’r un mor normal i weld

Prosiectau Creadigol

cydweliYm mis Medi, cefais gyfle i lunio monolog ar gyfer Taith y Dablen, a oedd yn rhan o Wyl y Cynhaeaf, Aberteifi. Perfformiwyd y darn am ferch ifanc yn gweithio yn ffatri wlan Drefach Felindre – amgueddfa hyfryd sydd reit ar fy stepen drws ond na fues i erioed yno tan i mi gytuno i ‘sgrifennu’r fonolog.

Ac yna’n mis Tachwedd 2017 cefais gyfle cyffrous, gyda chefnogaeth Llenyddiaeth Cymru, i fynychu gweithdy gydag Aneirin Karadog, Emily Blewitt a Pete Fowler yng Nghydweli, gan gyfrannu at brosiect sy’n mynd i gynnwys llenyddiaeth a darn o gelf trawiadol i addurno rhai o gestyll nodedig Cadw. Mae yna hefyd furlun fydd yn ymddangos yn y brifddinas yn cyd-fynd gyda’r prosiect.

Dwi’n edrych ymlaen yn arw at weld y darnau terfynol, yn enwedig yr un a fydd yng Nghastell Cydweli. Ac yn ogystal â’r cyfle i gyfrannu, trwy’r gweithdy hwn mi wnes hefyd gyfarfod yr hyfryd Bethan May Books!

Rwyf wedi gweld eisiau fy nhrip arferol i Lanystumdwy ar gyfer Cwrs Olwen gyda’r Urdd (dwi’n rhy hen i gystadlu bellach!!), felly roedd cymryd hoe fach i fod yn greadigol a bod yng ngwmni awduron eraill yn ail-danio’r ysfa i ‘sgrifennu eto. Gobeithiaf yn 2018 fynychu mwy o gyfleuon fel hyn, er mai’r ddoethuriaeth fydd prif ffocws y flwyddyn!

lisagwilym

Cerddoriaeth

Cefais y fraint o fod yn un o adolygwyr preswyl rhaglen Lisa Gwilym ‘leni eto a mwynhau rhannu barn ar rai o albymau newydd 2017. I gloi’r flwyddyn, es i stiwdio’r BBC ym Mangor i ymuno gyda Lisa Gwilym a Gethin Griffiths i adolygu albymau Band Pres Llareggub, Y Cledrau a Plant Duw a chlorianu’r flwyddyn gerddorol. Dwi bob tro’n mwynhau ymddangos ar y raglen, ond roedd hi’n lyfli cael bod yn yr un stiwdio a phawb arall am y tro cyntaf – fel arfer, dwi ar ben fy hun mewn stiwdio fechan yng Ngorllewin Cymru! Mae’r rhaglen ar gael am y tro i wrando’n ôl arni ar wefan IPlayer.

Yn ddiweddar, rwy hefyd wedi mwynhau mynd i gigio eto – ar ôl sbel go hir yn methu gwneud. Mae gig The People The Poet a Straight Lines diweddar yn Hobos Bridgend yn uchafbwynt, ac mi aeth fy ffrind Rhianedd a finnau hefyd yn ôl i’r early naughties i ddawnsio fel ffyliad a mwynhau sioe anhygoel Steps yn y Motorpoint Arena.

2018!

A dyma ni felly!

Er bod ‘na ambell beth wedi ei nodi yn y dyddiadur ar gyfer y flwyddyn newydd eisoes – podcast yn un peth, a profiad gwaith gyda’r New Welsh Review yn beth arall – does ‘na ddim cynllun pendant ac eithrio gorffen y traethawd PhD. Y bwriad, yn ôl fy arfer, yw bwrw ati i grwydro ac i greu, gan obeithio parhau i ‘sgrifennu, ‘sgrifennu, ‘sgrifennu.

 

Blwyddyn newydd dda i chi, a diolch i bawb am eich cefnogaeth yn 2017 xoxox

 

 

Advertisements

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: