Cywion Cranogwen ar Heno

Her gyntaf y flwyddyn oedd ymddangos ar deledu byw am y tro cyntaf erioed! Cefais fy nghyfweld gyda fy nghyd-Gywion, Bethany Celyn a Grug Muse, i drafod mwy am Gywion Cranogwen, pwy yn union oedd y wraig ryfeddol a’n hysbrydolodd ac am ein cynlluniau ar gyfer 2018 ar raglen Heno, nos Fercher 3ydd Ionawr.

Gwyliwch y cyfweliad isod:

The first adventure of the year was my first appearance on live (yes, terrifyingly LIVE!) television! Along with my fellow Cywion, Bethany Celyn and Grug Muse, we spoke a little more about Cywion Cranogwen, the inspiration behind the show and our plans for 2018 on Welsh-language magazine show, Heno

Watch the interview – in Welsh – in the above video!

cywioncranogwen.com@CywionCranogwen

Advertisements