Cynhadledd Haciaith 2018

Wrth i’r mis du brysur ddirwyn i ben, teithiais i Tramshed Tech yng Nghaerdydd i fynychu gynhadledd Hacio’r Iaith. Dyma’r tro cyntaf i mi fentro i blith criw selog, ond croesawgar, Haciaith gan fwynhau arlwy amrywiol a diddorol yr ‘anghynhadledd’ hon. Rhydd i bawb gynnig sesiwn a chyfrannu, a’r prif anfantais i mi oedd methu gallu dal pob un sesiwn – yn arbennig sesiwn Leia ar ysgrifennu straeon digidol, sydd bellach wedi cael ei gyhoeddi fel canllaw ar wefan Y Stamp.

Ysgrifennais erthygl yn trafod y gynhadledd yng nghyd-destun cymruddyfodoliaeth a dychmygu dyfodol Cymru a’r Gymraeg ar gyfer gwefan Planet, sef Hacking into Future Wales. Roedd hi’n anodd sticio at y terfyn geiriau gyda cymaint i’w ddweud, ond dyma fy ymgais i grynhoi’r diwrnod a thrafod syniadau.

Un o’r pethau fwynheiais fwyaf am fwrlwm y diwrnod oedd iddo barhau ar ffurf trydariadau (#Haciaith), blogiau a phodlediad difyr wedi hynny. Heb os, mae Haciaith 2019 eisoes wedi ei nodi yn y dyddiadur.

(Fy llun o gyflwyniad Andrew Green sydd uchod.)


At the tail end of January this year I ventured to Tramshed Tech in Cardiff for the annual Hacio’r Iaith (Hacking the Language) conference. In it’s eighth year, Haciaith is not only an interesting ‘unconference’, but a lively and welcoming community, proving that the Welsh-language can twist its tongue to discuss all sorts of technology and modern developments.  

I wrote an article, Hacking into Future Wales, about the conference and looking in depth at some of the sessions I attended, linking it to discussing cambrofuturism for Planet online. 

I thoroughly enjoyed my day at Haciaith, and one of the more special aspects of the unique day was how the lively debate leaked onto social media platforms and blogs and was also encapsulated in the lively Haclediad podcast. I certainly hope to attend again in the future. 

(Pictured above is Andrew Green, during his keynote presentation.)

https://haciaith.cymru

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: