Podlediad Cainc

Cefais brynhawn hwyliog ddoe (29/3/18) yn recordio Podlediad Cainc yng nghwmni Efa Lois, arlunydd a churadur Prosiect Drudwen. Mae’r prosiect yn dathlu lleisiau merched, gan groniclo merched hanesyddol a thrafod llyfrau llenorion cyfoes.

Trafodais yr hyn rwy’n darllen ar hyn o bryd, wedi darllen yn ddiweddar beth dwi’n bwriadu darllen nesa’ a phrosiectau sydd ar y gweill. Gwrandewch ar y sgwrs ar y podlediad ar dudalen Soundcloud Prosiect Drudwen.

Efa ddarluniodd y llun anhygoel uchod sy’n faner i’r blog hwn ac rwyf wrth fy modd gydag e! Mae Efa hefyd yn gyfrifol am ddarluniau Rhithganfyddiad, gwaith celf Tafwyl ac ar ben hynny yn brysur yn cwblhau ei hastudiaethau i fod yn bensaer.

Yn ogystal â bod yn ddiolchgar am y gwahoddiad i gyfrannu, dwi’n edrych ymlaen yn arw at ddilyn trywydd gweddill y gyfres!


I spent yesterday afternoon (29/3/18) recording for Welsh-language podcast Cainc with Efa Lois, architect, illustrator and curator of the Prosiect Drudwen website – a website chronicling forgotten histories of notable Welsh women. I had the chance to discuss what I’m currently reading, what I have read, what’s on the reading pile and upcoming projects. You can listen to the podcast here.

Advertisements