Lansiad Y STAMP 4

Nos Iau, 29ain o Fawrth, lansiwyd rhifyn 4 Y STAMP yn Nhafarn y Fic yn Llithfaen.

Mae’n anodd credu bod blwyddyn wedi bod ers lansio’r rhifyn print cyntaf yn Nhafarn y Cwps yn Aberystwyth, a dros hynny wedi mynd ers i ni sefydlu’r wefan. Mae’r dasg o olygu – ar y cyd gyda Grug, Iestyn a Llyr – wedi bod yn her ond hefyd yn bleser, ac mae hi bob tro’n deimlad braf derbyn copi caled o’r rhifyn yn ein dwylo. Mae’r gefnogaeth wedi bod yn anhygoel ac mae’n braf gweld rhai o awduron newydd Y Stamp bellach yn cyhoeddi a chyfrannu at brosiectau eraill.

Roedd y noson lansio ddiwethaf, felly, yn ddathliad braf o hynny i gyd, gyda chyfraniadau amrywiol gan nifer o wynebau cyfarwydd a newydd i’r Stamp.

Arweinodd Iestyn drafodaeth gyda Myrddin ap Dafydd a dwy o Gywion Cranogwen yn trafod eu profiadau’n cynnal nosweithiau barddonol a darllen rhannau o’u gwaith.

y stamp 43

Iestyn, Myrddin ap D, Bethany Celyn a Siân Miriam yn trafod teithiau barddol.

Cefais y fraint o ddarllen stori fer newydd sbon gan Mihangel Morgan, ‘Cyfrinair’ – stori sy’n pwysleisio natur ‘cyfrin’ ein cyfrifiaduron.

y stamp 44

Iestyn a finnau’n darllen cyfraniadau o’r cylchgrawn ar y noson.

A diddanwyd y dorf gan griw Cwmni’r Tebot – sef Llyr Titus, Mared Llywelyn a Mari Elen Jones – a berfformiodd detholiad o sgriptiau. A chyfareddwyd pawb gan gerddoriaeth hudolus Tagaradr, deuawd dwyieithog sy’n gymysgedd ffres a chyfoes o ddylanwadau blues a gwerin.

ystamp 42

Caine Jones a Siân Miriam – deuawd Tagaradr.

Mae’r Stamp bellach ar gael mewn llond llaw o siopau ledled Cymru, gan gynnwys Siop Inc yn Aberystwyth, ac hefyd ar gael i’w archebu drwy ein siop ar-lein newydd sbon. Gobeithio wnewch chi fwynhau’r darllen, a diolch i bawb ddaeth draw i’r Fic i ddathlu gyda ni – ymlaen at greu a stampio dros y flwyddyn nesa’!

ystamp.cymru


We launched the fourth issue of Y Stamp in the Fic Pub, Llithfaen on the 29th of March. It’s amazing the amount of support we’ve had during out first year and we’re all incredibly grateful. We had the amazing company of Tagaradr, Cwmni’r Tebot and Myrddin ap Dafydd – and thanks to all who came along! 

The issue is now for sale in a few Welsh book shops and also through our brand new online shop.

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: