Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Dydd Sadwrn cefais gryn dipyn o hwyl yn ymuno gyda gŵyl arbennig Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo. Yn sicr mae hi wedi llenwi’r bwlch enfawr a adawyd ar ôl Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr (a’r oeddwn yn hynod hoff o’r ŵyl yno!) a gwneud hynny drwy ddenu ymwelwyr i fwynhau arlwy’r penwythnos ac i grwydro drwy’r dref ei hun a chefnogi’r siopau a bwytai lleol hefyd.

Dyma’r ail Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo, ac er ei bod dal ar ei phrifiant, mae’n gret gweld cynulleidfa gefnogol yn dychwelyd eto i fwynhau’r clwstwr o ddigwyddiadau creadigol.

Derbyniais wahoddiad i sgwrsio gyda Catrin Dafydd am Gwales ar y bore Sadwrn yn Fountain Fine Arts a mwynhau trafod dylanwadau’r nofel, ysbryd y chwyldro a’r broses ‘sgrifennu. Recordiwyd y sgwrs ac mi fydd yma ar y blog cyn bo hir, gobeithio!

catrin-dafydd1.jpg

Roeddwn hefyd, fel llynedd, yn un o’r beirdd ar line up noson Torri Tir: Tywi a Thawe yn nhafarn yr Angel, ac wedi cael cryn hwyl yn darllen ambell gerdd o daith Cywion Cranogwen a dwy fach newydd. Diolch o galon i gynulleifa wresog y noson ac i drefnwyr yr ŵyl i gyd am y gwahoddiad, mi wnes i wir fwynhau.

Edrych ‘mlaen yn barod at ddychwelyd i Landeilo eto i fwynhau’r miri llenyddol flwyddyn nesa’!


Last weekend I had a Saturday well spent at Llandeilo Lit Fest. It’s only the second annual event and it’s lovely to see the festival has grown since last year and has gained such a supportive following.

I accepted the invitation to interview novelist Catrin Dafydd about Gwales and chatted about the writing process and influences behind her portrayal of the future. The discussion was recorded and I hope to share it here on the blog soon.

As well as quizzing Catrin, I was amongst the line up of Welsh-language poetry evening Torri Tir, and enjoyed reading some poems from the Cywion Cranogwen tour and debuting a few new pieces. We received such a warm reception and it was a pleasure to perform there.

Without a doubt, I’m already looking forward to seeing what next year’s festival will bring!

Gadewch neges / Leave a message

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: