Yn syml iawn, dwi’n gwneud lot o ‘sgrifennu.

Rwy’n ysgrifennu amrywiaeth eang o bethau yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan gynnwys straeon byrion, dramâu, erthyglau, adolygiadau a gwaith academaidd. Mae ‘na restr gyflawn o fy nghyhoeddiadau yma.

Rwy’n arbenigwraig ar ffuglen wyddonol yn y Gymraeg, wedi cwblhau doethuriaeth yn y maes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2019. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys: ffuglen wyddonol, rhyddiaith Gymraeg o ddechrau’r 20fed ganrif hyd heddiw, a damcaniaethau llenyddol. Rwyf wedi bod yn ffodus i gael nifer o gyfleuon i drafod fy ngwaith ymchwil ar Radio Cymru yn ogystal a chyflwyno’r gwaith mewn awyrgylch mwy ffurfiol mewn cynadleddau.

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio fel cyfieithydd i awdurdod lleol. Mae gennyf hefyd brofiad newyddiadura yn dilyn cyfnod yn gweithio gyda’r BBC, ac rwyf hefyd wedi creu cynnwys a blogio’n gyson ers 2014.

Rwyf hefyd wedi gweithio fel cynorthwy-ydd aml gyfrwng gyda chylchgrawn New Welsh Review ac wedi gwirfoddoli’n rhan o dîm golygyddol cylchgrawn Y Stamp rhwng 2016-2018.

Dwi’n mwynhau teithio, gwledda a gwau (yn wael!) yn fy amser hamdden.


To put things frankly, I write. A lot.

I have creative writing, journalist, essay writing and reviewing experience, and I’ve blogged consistently since 2014. There is a complete list of my publications here.

I’m also an expert on Welsh-language science fiction, having submitted my PhD thesis on the subject in 2019. My research interests include science fiction, 20th and 21st Century Welsh and Welsh-language prose and literary theory, and my PhD work is a comprehensive study of Welsh-language science fiction literature. 

My relevant work experience includes working as a multi media project coordinator with the New Welsh Review and being one of Y Stamp website and magazine’s editorial team from 2016-2018.

In my spare time, I enjoy travelling, knitting and eating (a lot!)

%d bloggers like this: