sleekAmdanaf i / About Me

Yn syml iawn, dwi’n gwneud lot o ‘sgrifennu.

Dwi’n gweithio ar hyn o bryd fel newyddiadurwraig ac ymchwilydd gyda’r BBC, ac wedi cyhoeddi darnau creadigol ac adolygiadau. Yn ogystal, dwi wedi blogio’n gyson ers 2014.

Rwy’n ysgrifennu nifer o ddeunydd amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan gynnwys straeon byrion, dramâu, erthyglau, adolygiadau a gwaith academaidd. Mae ‘na restr gyflawn o fy nghyhoeddiadau yma.

Rwyf hefyd yn ymchwilwraig academaidd, wrthi’n cwblhau doethuriaeth yn archwilio datblygiad a delweddau ffuglen wyddonol yn y Gymraeg. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys: ffuglen wyddonol, rhyddiaith Gymraeg o ddechrau’r 20fed ganrif hyd heddiw, a damcaniaethau llenyddol.

Mae fy mhrofiad gwaith hefyd yn cynnwys gweithio fel cynorthwy-ydd aml gyfrwng gyda chylchgrawn New Welsh Review ac gwirfoddoli’n rhan o dîm golygyddol cylchgrawn Y Stamp.


 

To put things frankly, I write. A lot.

I’m currently a journalist and researcher with BBC Cymru, and have spent the last few years balancing my academic studies with writing creatively, reviewing and blogging.

I write a wide array of texts covering many topics. My work includes short stories, plays, articles, blogs, reviews and academic work. There is a complete list of my publications here.

I’m also an academic researcher and have just submitted my PhD discussing Welsh-language science fiction. My research interests include science fiction, 20th and 21st Century Welsh and Welsh-language prose and literary theory, and my PhD work is a comprehensive study of Welsh-language science fiction literature. 

My relevant work experience includes working as a multi media project coordinator with the New Welsh Review and being on of Y Stamp website and magazine’s editorial team.

Advertisements