sleek

Amdanaf i / About Me

Yn syml iawn, dwi’n gwneud lot o ‘sgrifennu.

Rwy’n ysgrifennu nifer o ddeunydd amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan gynnwys straeon byrion, dramâu, erthyglau, adolygiadau a gwaith academaidd. Mae ‘na restr gyflawn o fy nghyhoeddiadau yma.

Mae gennyf hefyd brofiad newyddiadura yn dilyn cyfnod yn gweithio gyda’r BBC, ac rwyf hefyd wedi creu cynnwys a blogio’n gyson ers 2014.

Rwyf hefyd yn ymchwilwraig academaidd, wedi’n cwblhau doethuriaeth yn archwilio datblygiad a delweddau ffuglen wyddonol yn y Gymraeg. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys: ffuglen wyddonol, rhyddiaith Gymraeg o ddechrau’r 20fed ganrif hyd heddiw, a damcaniaethau llenyddol.

Mae fy mhrofiad gwaith hefyd yn cynnwys gweithio fel cynorthwy-ydd aml gyfrwng gyda chylchgrawn New Welsh Review a gwirfoddoli’n rhan o dîm golygyddol cylchgrawn Y Stamp.


To put things frankly, I write. A lot.

I have creative writing, journalist, essay writing and reviewing experience, and I’ve blogged consistently since 2014. There is a complete list of my publications here.

I’m also an academic researcher and have just submitted my PhD thesis discussing Welsh-language science fiction. My research interests include science fiction, 20th and 21st Century Welsh and Welsh-language prose and literary theory, and my PhD work is a comprehensive study of Welsh-language science fiction literature. 

My relevant work experience includes working as a multi media project coordinator with the New Welsh Review and being one of Y Stamp website and magazine’s editorial team.

Advertisements

http://miriamelinjones.cymru