Amdanaf i / About Me

Rwy’n awdur, blogwraig ac ymchwilwraig ar gael i weithio’n llawrydd.

Rwy’n ysgrifennu nifer o ddeunydd amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan gynnwys straeon byrion, dramâu, erthyglau, adolygiadau a gwaith academaidd. Mae ‘na restr gyflawn o fy nghyhoeddiadau yma.

Rwyf hefyd yn ymchwilwraig, wrthi’n cwblhau doethuriaeth yn archwilio datblygiad a delweddau ffuglen wyddonol yn y Gymraeg. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys: ffuglen wyddonol, rhyddiaith Gymraeg o ddechrau’r 20fed ganrif hyd heddiw, a damcaniaethau llenyddol.

Mae fy mhrofiad gwaith yn cynnwys gweithio fel cynorthwy-ydd aml gyfrwng gyda chylchgrawn New Welsh Review ac ar dîm golygyddol cylchgrawn Y Stamp.I’m a writer, blogger and researcher, available for freelance work, currently based in West Wales.

I write a wide array of texts covering many topics. My work includes short stories, plays, articles, blogs, reviews and academic work. There is a complete list of my publications here.

I’m also an academic researcher and am currently working on a PhD discussing Welsh-language science fiction. My research interests include science fiction, 20th and 21st Century Welsh and Welsh-language prose and literary theory, and my PhD work is a comprehensive study of Welsh-language science fiction literature. 

My relevant work experience includes working as a multi media project coordinator with the New Welsh Review and being on of Y Stamp website and magazine’s editorial team.

Advertisements