Dyfodiaith

Dyfodiaith

*English below* Dros y misoedd diwethaf, mae ‘na syniadau di-ri wedi bod yn ffrwtian wrth i mi gyd-weithio gyda’r arlunydd Paul Eastwood i ‘sgrifennu darn ar gyfer ei arddangosfa ddiweddaraf, Dyfodiaith. Mae gwaith Paul Eastwood yn aml yn ceisio gwthio ffiniau a dychmygu scenarios ieithyddol amrywiol – sut lun fydd ar y Gymraeg mewn hyn […]

Cyfweliad: Megan John UCAN ar gyfer Y Stamp

Cyfweliad: Megan John UCAN ar gyfer Y Stamp

Daeth rhifyn 5 Y Stamp i’r byd toc cyn ‘Steddfod ddiffiniau Caerdydd, ond a hithau wedi bod yn gyfnod mor brysur wrth orffen fy ngwaith ymchwil, dim ond nawr dwi’n cael cyfle i rannu’r rhan fechan o’r cylchgrawn bues i’n gyfrifol amdano’r tro hwn! Â’r rhifyn yma – am y tro cyntaf – yn cynnwys […]

‘Nora Davies’ Mock Exam… and Mine’, 100 Voices 100 Years

‘Nora Davies’ Mock Exam… and Mine’, 100 Voices 100 Years

Today (11/5) a short piece I wrote inspired by the theme ‘Finding a Voice’/’Achievement’ was published on the 100 Voices 100 Years project website. I recalled a certain school memory where a fellow classmate and I were unintentionally put head to head by a teacher who blatantly had a favourite. (Spoiler: that favourite wasn’t me!) […]

Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Dydd Sadwrn cefais gryn dipyn o hwyl yn ymuno gyda gŵyl arbennig Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo. Yn sicr mae hi wedi llenwi’r bwlch enfawr a adawyd ar ôl Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr (a’r oeddwn yn hynod hoff o’r ŵyl yno!) a gwneud hynny drwy ddenu ymwelwyr i fwynhau arlwy’r penwythnos ac i grwydro drwy’r dref ei hun […]

Adolygu: Serol Serol, Mellt a Gwenno

Adolygu: Serol Serol, Mellt a Gwenno

Bythefnos yn ôl, cefais fy ngwahodd eto i stiwdio’r BBC i adolygu tair albwm ar raglen Lisa Gwilym (28/3/18) a chael eistedd yn y stiwdio fawr yn Aberystwyth am y tro cyntaf gan wirioni’n lân yn y bwth DJ mawr! Ro’n i arfer cyhoeddi fy adolygiadau radio ar fy mlog (cyhoeddais un HMS Morris, Bendith a […]

Lansiad Y STAMP 4

Lansiad Y STAMP 4

Nos Iau, 29ain o Fawrth, lansiwyd rhifyn 4 Y STAMP yn Nhafarn y Fic yn Llithfaen. Mae’n anodd credu bod blwyddyn wedi bod ers lansio’r rhifyn print cyntaf yn Nhafarn y Cwps yn Aberystwyth, a dros hynny wedi mynd ers i ni sefydlu’r wefan. Mae’r dasg o olygu – ar y cyd gyda Grug, Iestyn […]

Podlediad Cainc

Podlediad Cainc

Cefais brynhawn hwyliog ddoe (29/3/18) yn recordio Podlediad Cainc yng nghwmni Efa Lois, arlunydd a churadur Prosiect Drudwen. Mae’r prosiect yn dathlu lleisiau merched, gan groniclo merched hanesyddol a thrafod llyfrau llenorion cyfoes. Trafodais yr hyn rwy’n darllen ar hyn o bryd, wedi darllen yn ddiweddar beth dwi’n bwriadu darllen nesa’ a phrosiectau sydd ar […]

Cynhadledd Haciaith 2018

Cynhadledd Haciaith 2018

Wrth i’r mis du brysur ddirwyn i ben, teithiais i Tramshed Tech yng Nghaerdydd i fynychu gynhadledd Hacio’r Iaith. Dyma’r tro cyntaf i mi fentro i blith criw selog, ond croesawgar, Haciaith gan fwynhau arlwy amrywiol a diddorol yr ‘anghynhadledd’ hon. Rhydd i bawb gynnig sesiwn a chyfrannu, a’r prif anfantais i mi oedd methu […]

Trafod Lleisiau Merched ar Heno

Trafod Lleisiau Merched ar Heno

Cefais wahoddiad yn fy ôl i Lanelli, i stiwdio Tinopolis nos Fawrth (6/2/18) i gyfrannu at drafodaeth am brofiadau merched heddiw a thrafod pa mor bwysig yw hi leisio barn, a hynny wrth i ni ddathlu can mlynedd ers i rai merched (merched dros eu 30au yn unig, bryd hynny) dderbyn yr hawl i bleidleisio. […]

New Welsh Review

New Welsh Review

*English below* Dechreuodd 2018 gyda chyfle unigryw a chyffrous, wrth i mi gytuno i gyd-weithio gyda thîm creadigol i gydlynnu rhifyn aml-gyfrwng arbennig o New Welsh Review. Fy mhrif gyfrifoldebau, yn unol â chyfarwyddiadau’r golygydd Gwen Davies, oedd trefnu a chynhyrchu cynnwys, gan hefyd fentro o flaen y meic a’r camera i adolygu nofel a […]