Adolygu: Serol Serol, Mellt a Gwenno

Adolygu: Serol Serol, Mellt a Gwenno

Bythefnos yn ôl, cefais fy ngwahodd eto i stiwdio’r BBC i adolygu tair albwm ar raglen Lisa Gwilym (28/3/18) a chael eistedd yn y stiwdio fawr yn Aberystwyth am y tro cyntaf gan wirioni’n lân yn y bwth DJ mawr! Ro’n i arfer cyhoeddi fy adolygiadau radio ar fy mlog (cyhoeddais un HMS Morris, Bendith a […]

New Welsh Review

New Welsh Review

*English below* Dechreuodd 2018 gyda chyfle unigryw a chyffrous, wrth i mi gytuno i gyd-weithio gyda thîm creadigol i gydlynnu rhifyn aml-gyfrwng arbennig o New Welsh Review. Fy mhrif gyfrifoldebau, yn unol â chyfarwyddiadau’r golygydd Gwen Davies, oedd trefnu a chynhyrchu cynnwys, gan hefyd fentro o flaen y meic a’r camera i adolygu nofel a […]

Adolygiad: EP Bach – Bethan Mai

Adolygiad: EP Bach – Bethan Mai

Mae Bethan Mai yn groten amryddawn – yn arlunydd (gweler pip o’i gwaith yma), yn actores a’n gantores. Gwisg ei het gerddorol am ei phen eto y tro hwn gan ryddhau ei EP solo cyntaf, Bach. Rwyf eisoes yn ffan o Rogue Jones, ac wedi gwirioni ar fywiogrwydd eu perfformiadau, a gwelwn awgrym o ddylanwad […]

Adolygiad: Dadeni – Ifan Morgan Jones

Adolygiad: Dadeni – Ifan Morgan Jones

Mae ‘gwleidyddol’ yn ansoddair sy’n cael eu latshio ar amryw gynnwys yn ddiweddar, heb fawr feddwl am ystyr nac arwyddocâd y gair. Drama ‘wleidyddol’ yw Byw Celwydd, er mai bywydau cythryblus y cymeriadau – soap opera style – sy’n llywio’r plot yn hytrach na’r datblygiadau gwleidyddol. Nofel ‘wleidyddol’ yw Dadeni, a chyhoeddwyd yn ystod cyfnod lle mae’r […]

Adolygiad: Er Cof, Perfformiad Myfyrwyr Adran Theatr, Ffilm a Theledu Aberystwyth

Adolygiad: Er Cof, Perfformiad Myfyrwyr Adran Theatr, Ffilm a Theledu Aberystwyth

Cefais wahoddiad yn ddiweddar i fynychu perfformiad myfyrwyr israddedig, cyfrwng Cymraeg yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu, yn Stiwdio Emily Davies, ac roeddwn yn chwilfrydig, wedi cael dim ond cyflwyniad bras o’r cysyniad, i ddarganfod mwy am Er Cof. Disgrifiwyd y perfformiad ‘hir-oddefol’ (eep, am ddisgrifiad brawychus!) fel te cnebrwng, wrth i’r cast o chwech […]

Adolygiadau: HMS Morris, Bendith a The Gentle Good, Radio Cymru

Adolygiadau: HMS Morris, Bendith a The Gentle Good, Radio Cymru

Cefais wahoddiad yn fy ôl, ar y cyd gyda Gethin Griffiths (Sôn am y Sîn), i adolygu tair albwm arall ar raglen Lisa Gwilym ddydd Mercher diwethaf (2il o Dachwedd). Mae’r rhaglen dal i fod ar gael i wrando arni os wasgwch chi yma, fodd bynnag, dyma hefyd bwt o air am bob un o’r […]

Adolygiad: ‘Merch yr Eog / Merc’h an Eog’ ac ‘A Good Clean Heart’

Adolygiad: ‘Merch yr Eog / Merc’h an Eog’ ac ‘A Good Clean Heart’

Dwy ddrama, pump iaith, ac un adolygydd… Y mis hwn, denwyd y byd i theatrau Aberystwyth, wrth i ddwy gynhyrchiad amlieithog gyda’r Gymraeg yn greiddiol iddynt alw’n y dre. Wedi cyfnod o ymarfer yng Nghanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth, dechreuodd gynhyrchiad Cymraeg, Llydaweg a Ffrangeg y Theatr Genedlaethol a Teatr Piba, Merch yr Eog / […]

Review: ‘Merch yr Eog / Merc’h an Eog’ and ‘A Good Clean Heart’

Review: ‘Merch yr Eog / Merc’h an Eog’ and ‘A Good Clean Heart’

Two plays, five languages and one reviewer… This October, the world seems to have visited Aberystwyth, with two multi-language performances, both with Welsh an integral part of them, appearing. Following their rehearsal period in Aberystwyth Arts Centre, Theatr Genedlaethol and Teatr Piba’s Merch yr Eog / Merc’h an Eog (The Salmon’s Daughter) began it’s tour […]

‘Lleuwen, Llydaw a Chymru’, Barn, Hydref 2016.

‘Lleuwen, Llydaw a Chymru’, Barn, Hydref 2016.

Dechrau mis Medi, a hithau ond megis dechrau ei chyfnod o ymarferion yng Nghanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth, es i gyfarfod â’r gantores Lleuwen Steffan, a’i chyfweld ar gyfer cylchgrawn Barn. Mae hithau’n chwarae’r brif ran yng nghynhyrchiad y Theatr Genedlaethol a Teatr Piba, Merch yr Eog / Merc’h an Eog, sydd bellach ar daith. […]

Adolygiadau: Geraint Jarman, Ffug a Rifleros, Radio Cymru.

Adolygiadau: Geraint Jarman, Ffug a Rifleros, Radio Cymru.

Yr wythnos hon, roeddwn ar raglen Lisa Gwilym nos Fercher, 14/8, yn adolygu tair albwm newydd gan Geraint Jerman, Ffug a Rifleros. Dyma bwt byr am fy argraffiadau o bob un ohonynt. Gallwch wrando ar y raglen eto drwy glicio yn y fan hon. Tawel yw’r Tymor – Geraint Jarman Ar y gwrandawiad cyntaf – […]