Adolygiad: EP Bach – Bethan Mai

Adolygiad: EP Bach – Bethan Mai

Mae Bethan Mai yn groten amryddawn – yn arlunydd (gweler pip o’i gwaith yma), yn actores a’n gantores. Gwisg ei het gerddorol am ei phen eto y tro hwn gan ryddhau ei EP solo cyntaf, Bach. Rwyf eisoes yn ffan o Rogue Jones, ac wedi gwirioni ar fywiogrwydd eu perfformiadau, a gwelwn awgrym o ddylanwad […]

Adolygiad: Dadeni – Ifan Morgan Jones

Adolygiad: Dadeni – Ifan Morgan Jones

Mae ‘gwleidyddol’ yn ansoddair sy’n cael eu latshio ar amryw gynnwys yn ddiweddar, heb fawr feddwl am ystyr nac arwyddocâd y gair. Drama ‘wleidyddol’ yw Byw Celwydd, er mai bywydau cythryblus y cymeriadau – soap opera style – sy’n llywio’r plot yn hytrach na’r datblygiadau gwleidyddol. Nofel ‘wleidyddol’ yw Dadeni, a chyhoeddwyd yn ystod cyfnod lle mae’r […]

Adolygiad: Er Cof, Perfformiad Myfyrwyr Adran Theatr, Ffilm a Theledu Aberystwyth

Adolygiad: Er Cof, Perfformiad Myfyrwyr Adran Theatr, Ffilm a Theledu Aberystwyth

Cefais wahoddiad yn ddiweddar i fynychu perfformiad myfyrwyr israddedig, cyfrwng Cymraeg yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu, yn Stiwdio Emily Davies, ac roeddwn yn chwilfrydig, wedi cael dim ond cyflwyniad bras o’r cysyniad, i ddarganfod mwy am Er Cof. Disgrifiwyd y perfformiad ‘hir-oddefol’ (eep, am ddisgrifiad brawychus!) fel te cnebrwng, wrth i’r cast o chwech […]

Review: ‘Merch yr Eog / Merc’h an Eog’ and ‘A Good Clean Heart’

Review: ‘Merch yr Eog / Merc’h an Eog’ and ‘A Good Clean Heart’

Two plays, five languages and one reviewer… This October, the world seems to have visited Aberystwyth, with two multi-language performances, both with Welsh an integral part of them, appearing. Following their rehearsal period in Aberystwyth Arts Centre, Theatr Genedlaethol and Teatr Piba’s Merch yr Eog / Merc’h an Eog (The Salmon’s Daughter) began it’s tour […]

Adolygiad: ‘Cymru Fydd?’, Plaid Cymru

Adolygiad: ‘Cymru Fydd?’, Plaid Cymru

‘Bydd y cyfnod nesaf i Gymru’n mynnu ein bod mor greadigol a dyfeisgar ag erioed o’r blaen – rhaid i ni nawr fod yn barod i ddychmygu dyfodol gwell i Gymru.’ Dyma alwad Leanne Wood wrth gyflwyno’r gyfrol Cymru Fydd?, e-gyfrol newydd a lansiwyd gan Blaid Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Mae gan y […]