Adolygu: Serol Serol, Mellt a Gwenno

Adolygu: Serol Serol, Mellt a Gwenno

Bythefnos yn ôl, cefais fy ngwahodd eto i stiwdio’r BBC i adolygu tair albwm ar raglen Lisa Gwilym (28/3/18) a chael eistedd yn y stiwdio fawr yn Aberystwyth am y tro cyntaf gan wirioni’n lân yn y bwth DJ mawr! Ro’n i arfer cyhoeddi fy adolygiadau radio ar fy mlog (cyhoeddais un HMS Morris, Bendith a […]

Adolygiadau: HMS Morris, Bendith a The Gentle Good, Radio Cymru

Adolygiadau: HMS Morris, Bendith a The Gentle Good, Radio Cymru

Cefais wahoddiad yn fy ôl, ar y cyd gyda Gethin Griffiths (Sôn am y Sîn), i adolygu tair albwm arall ar raglen Lisa Gwilym ddydd Mercher diwethaf (2il o Dachwedd). Mae’r rhaglen dal i fod ar gael i wrando arni os wasgwch chi yma, fodd bynnag, dyma hefyd bwt o air am bob un o’r […]

Adolygiadau: Geraint Jarman, Ffug a Rifleros, Radio Cymru.

Adolygiadau: Geraint Jarman, Ffug a Rifleros, Radio Cymru.

Yr wythnos hon, roeddwn ar raglen Lisa Gwilym nos Fercher, 14/8, yn adolygu tair albwm newydd gan Geraint Jerman, Ffug a Rifleros. Dyma bwt byr am fy argraffiadau o bob un ohonynt. Gallwch wrando ar y raglen eto drwy glicio yn y fan hon. Tawel yw’r Tymor – Geraint Jarman Ar y gwrandawiad cyntaf – […]