Uchafbwyntiau 2017

Uchafbwyntiau 2017

Heb os, mae 2017 wedi bod yn flwyddyn hynod, hynod arbennig i mi ac ar adegau mae hi wedi bod yn anodd dod o hyd i’r amser i ddiweddaru ‘mlog! Er fy mod wedi gweld cryn dipyn o newid byd yn ystod y flwyddyn, mae hi’n braf gallu eistedd yma’n diweddaru’r dyddiadur newydd ar ddiwrnod […]

Trafodaeth: ‘Blas ar ymchwil Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd’, Eisteddfod Genedlaethol

Trafodaeth: ‘Blas ar ymchwil Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd’, Eisteddfod Genedlaethol

Yn ôl eu harfer, mae stondin Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod yn cynnal nifer o ddigwyddiadau amrywiol. Dwy flynedd yn ôl bellach, cefais gyfle i sgwrsio am fy ngwaith gyda Mihangel Morgan (fy nghyfarwyddwr ymchwil ar y pryd) – roeddwn yn nerfus iawn ar y pryd, ond roedd yn bendant yn brofiad gwerthfawr, a […]

Blogio: Pokemon Go

Blogio: Pokemon Go

Rwyf bellach wedi bod yn hyfforddwraig Pokemon ers wythnos gyfan… ac yn dal i gael cryn dipyn o drafferth wrthi! Serch hynny, mae fy hoffder o’r creaduriaid bach wedi fy arwain ar sawl antur o fath gwahanol, a chefais fy ngwahodd i drafod y gêm ar raglen Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth nos Lun […]

Blog: ‘Diwrnod yng Nghymru Fydd – cipolwg ar y dyfodol!’

Blog: ‘Diwrnod yng Nghymru Fydd – cipolwg ar y dyfodol!’

Cyhoeddwyd y blog hwn yn wreiddiol ar flog Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Aberystwyth, cyn ymddangos yng nghylchlythyr yr adran, ym mis Mai 2016. Mae fy ngwaith ymchwil, sy’n seiliedig ar archwilio llenyddiaeth ffuglen wyddonol yn y Gymraeg, wedi fy arwain ar hyd nifer o lwybrau cyffrous. Boed yn fentro i’r gofod yn chwilota […]

Blog: Pokemon yn 20, Fideo Wyth

Blog: Pokemon yn 20, Fideo Wyth

Pwt am fy nghariad at Pokemon, gyda’r creaduriaid yn dathlu eu pen-blwydd yn 20 oed, a ysgrifennais ar gyfer Fideo Wyth, Mawrth 2016. (Ac oeddwn, mi roeddwn yn groten fach ciwt iawn yn 8 oed!)   Dathlu #Pokemon20 Mae hi’n anodd credu bod Pokémon yn ffenomen sydd wedi bodoli am ugain mlynedd. UGAIN MLYNEDD. Mae’n ffaith, […]

Blog: ‘Quentin Tarantino a fi’, Fideo Wyth

Blog: ‘Quentin Tarantino a fi’, Fideo Wyth

Ymddangosodd yr adolygiad hwn ar wefan Fideo Wyth, 15 Ionawr 2016. Rwyf wedi bod yn obsessed gyda ffilmiau Quentin Tarantino ers fy arddegau. Yn ferch 15 oed, roeddwn wrth fy modd yn gwylio’r Reservoir Dogs yn saethu’r **** mas o’i gilydd ac roedd Pulp Fiction yn ddihangfa liwgar a chyffroes o fy myd digon llwyd a llonydd. […]

Blog: Trafodaeth Hybu’r Chwyldro drwy’r “Sîn Roc Gymraeg”

Blog: Trafodaeth Hybu’r Chwyldro drwy’r “Sîn Roc Gymraeg”

*English below* Ddoe, fynychais drafodaeth ddifyr yn trafod nifer o agweddau am y Sîn “Roc” Gymraeg bresennol, a sut y gellid hybu credoau a gwleidyddiaeth Cymdeithas yr Iaith drwy’r sîn. Wrth gwrs, mae’r Gymdeithas yn gwneud gwaith amhrisiadwy yn trefnu gigs led-led Cymru, a bwriad y digwyddiad oedd holi pa le oedd i wleidyddiaeth yn […]

Adolygiad: Cysgod Cyfarwydd – Mellt

Adolygiad: Cysgod Cyfarwydd – Mellt

Dechrau’r haf, addewais ysgrifennu  mwy o adolygiadau… ac o’r diwedd, dyma’r un gyntaf! Cefais gyfle i gyfweld Mellt ar gyfer cylchgrawn Y Selar yn gynharach eleni, (Cliciwch yma i’w ddarllen ar-lein.) ac mae’r pedwarawd o Ysgol Penweddig sydd eisoes yn wynebau hen gyfarwydd yn nhref Aberystwyth wedi cael cryn dipyn o lwyddiant gyda’u EP cyntaf. Rhyddhawyd […]

Adolygiad: ‘Y Meirw Byw yn meddiannu’r Babell Lên!’, Gwyddonias

Adolygiad: ‘Y Meirw Byw yn meddiannu’r Babell Lên!’, Gwyddonias

Cyhoeddwyd yr adolygiad hwn yn wreiddiol ar flog IAS, 13 Awst 2014. Mewn sawl ffordd, mae’n beth da iawn na ddaeth awdl Aneirin Karadog i’r brig yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013. Byddai cadw’r fath gasgliad rhwng cloriau’r Cyfansoddiadau a Beirniadaethau yn gwneud cam â cherddi ffres a chyfoes o’r fath. Diolch […]

Blog: ‘Digon dwl i ‘sgrifennu nofel!’

Blog: ‘Digon dwl i ‘sgrifennu nofel!’

Ysgrifennais bwt bach ar gyfer blog Adran Gymraeg Aberystwyth yn rhannu fy mhrofiad o ysgrifennu nofel ar gyfer cwrs Ysgrifennu Creadigol yr Adran. Mae nifer o fy nghyd-fyfyrwyr yn dueddol o edrych arnaf yn hurt pan gyfaddefaf fy mod wedi ysgrifennu nofel. ‘Nofel?! Nofel gyfan?!’ yw’r ymateb arferol… ac mae hi’n fwy o sioc eto […]