Dyfodiaith

Dyfodiaith

*English below* Dros y misoedd diwethaf, mae ‘na syniadau di-ri wedi bod yn ffrwtian wrth i mi gyd-weithio gyda’r arlunydd Paul Eastwood i ‘sgrifennu darn ar gyfer ei arddangosfa ddiweddaraf, Dyfodiaith. Mae gwaith Paul Eastwood yn aml yn ceisio gwthio ffiniau a dychmygu scenarios ieithyddol amrywiol – sut lun fydd ar y Gymraeg mewn hyn […]