Sgwrs: Dyfodoliaeth gyda Rhys Mwyn, Radio Cymru

Sgwrs: Dyfodoliaeth gyda Rhys Mwyn, Radio Cymru

Nos Lun 20fed o Dachwedd cefais gyfle i drafod dyfodoliaeth mewn cyd-destun Cymraeg ar raglen Rhys Mwyn ar Radio Cymru, gan fwrw cipolwg yn benodol ar gerddoriaeth ddyfodolaidd. Tyfodd y sgwrs o erthygl a luniais i rifyn arbennig o Vector, cylchgrawn y BSFA. I gyd-fynd gyda’r sgwrs, cefais gyfle i ddewis traciau, a oedd yn cynnwys: […]

Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Roeddwn wedi edrych ymlaen at fentro i Ŵyl Arall yng Nghaernarfon ddydd Sul diwethaf (10/7) i drafod gwyddonias a’r Gymraeg – ac ni chefais fy siomi. Cynhaliwyd trafodaeth ddifyr, gydag Angharad Price yn cadeirio, gan adael i mi drafod ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn gyffredinol, ac yna’n holi Robin Owain, mab y llenor amryddawn, […]

Blog: ‘Diwrnod yng Nghymru Fydd – cipolwg ar y dyfodol!’

Blog: ‘Diwrnod yng Nghymru Fydd – cipolwg ar y dyfodol!’

Cyhoeddwyd y blog hwn yn wreiddiol ar flog Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Aberystwyth, cyn ymddangos yng nghylchlythyr yr adran, ym mis Mai 2016. Mae fy ngwaith ymchwil, sy’n seiliedig ar archwilio llenyddiaeth ffuglen wyddonol yn y Gymraeg, wedi fy arwain ar hyd nifer o lwybrau cyffrous. Boed yn fentro i’r gofod yn chwilota […]