Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Dydd Sadwrn cefais gryn dipyn o hwyl yn ymuno gyda gŵyl arbennig Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo. Yn sicr mae hi wedi llenwi’r bwlch enfawr a adawyd ar ôl Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr (a’r oeddwn yn hynod hoff o’r ŵyl yno!) a gwneud hynny drwy ddenu ymwelwyr i fwynhau arlwy’r penwythnos ac i grwydro drwy’r dref ei hun […]

Taith Cywion Cranogwen

Taith Cywion Cranogwen

Un o brosiectau cyffrous y misoedd diwethaf yw bod yn rhan o drefnu taith farddonol a chyd-weithio fel rhan o griw Cywion Cranogwen. Ar y cyd gydag Elan Grug Muse, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Manon Awst a Siân Miriam penderfynwyd fynd ar daith farddonol, gan ddathlu’r ffaith ein bod yn feirdd benywaidd, bwrw ati i […]

Gŵyl Arall

Gŵyl Arall

A Thafwyl eisoes yn teimlo’n bell iawn yn ôl, i’r Gogledd aeth y Stamp ar dramp eto yr wythnos hon i lansio’r ail rifyn. Cyn hynny, cefais wahoddiad i gadeirio sesiwn holi ac ateb yng nghwmni Ifan Morgan Jones. Cefais holi mwy am y feddylfryd tu ôl i DADENI (yn dilyn fy adolygiad ohoni) a’r […]

Gweithgareddau Tafwyl

Cefais wibdaith i Tafwyl, yng Nghaerdydd, ddydd Sadwrn, gan gael cyfle i fwynhau a gwneud tamaid o waith yn ystod yr wyl arbennig sydd wedi dod yn rhan annatod o galender Cymry’r ddinas. Dechreuodd fy niwrnod mewn talwrn bywiog i blant yn y Lolfa Lên. Cafodd blant Caerdydd yr anffawd o glywed finnau ar dim […]

Lansiad Y STAMP

Lansiad Y STAMP

Gan geisio ‘ngorau i beidio â diflasu pawb gan sôn am Y Stamp eto fyth, hoffwn jyst lunio pwt byr i ddiolch i bawb am eu cenfogaeth ac annog eraill i ddarllen y rhifyn print cyntaf. Er ein bod yn cyhoeddi’n wythnosol ar y we, roedd cael rhifyn yn bwysig i’r pedwar ohonom wrth ddatblygu […]

Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Roeddwn wedi edrych ymlaen at fentro i Ŵyl Arall yng Nghaernarfon ddydd Sul diwethaf (10/7) i drafod gwyddonias a’r Gymraeg – ac ni chefais fy siomi. Cynhaliwyd trafodaeth ddifyr, gydag Angharad Price yn cadeirio, gan adael i mi drafod ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn gyffredinol, ac yna’n holi Robin Owain, mab y llenor amryddawn, […]

Diwrnod yng Nghymru Fydd

Wel, mae hi wedi bod yn anodd cyfarwyddo â dychwelyd i’r presennol eto ar ôl diwrnod penigamp yn ein fersiwn ni o Gymru Fydd dydd Sadwrn diwethaf (27 Tachwedd 2015). Fel Ifan Powel, mentrom oll i fydoedd newydd ac archwilio’r Gymru Fydd, a hynny drwy sgyrsiau a chyflwyniadau amrywiol, hwy oll yn defnyddio cyd-destunnau dyfodolaidd […]