Cynhadledd Haciaith 2018

Cynhadledd Haciaith 2018

Wrth i’r mis du brysur ddirwyn i ben, teithiais i Tramshed Tech yng Nghaerdydd i fynychu gynhadledd Hacio’r Iaith. Dyma’r tro cyntaf i mi fentro i blith criw selog, ond croesawgar, Haciaith gan fwynhau arlwy amrywiol a diddorol yr ‘anghynhadledd’ hon. Rhydd i bawb gynnig sesiwn a chyfrannu, a’r prif anfantais i mi oedd methu […]

Sgwrs: Dyfodoliaeth gyda Rhys Mwyn, Radio Cymru

Sgwrs: Dyfodoliaeth gyda Rhys Mwyn, Radio Cymru

Nos Lun 20fed o Dachwedd cefais gyfle i drafod dyfodoliaeth mewn cyd-destun Cymraeg ar raglen Rhys Mwyn ar Radio Cymru, gan fwrw cipolwg yn benodol ar gerddoriaeth ddyfodolaidd. Tyfodd y sgwrs o erthygl a luniais i rifyn arbennig o Vector, cylchgrawn y BSFA. I gyd-fynd gyda’r sgwrs, cefais gyfle i ddewis traciau, a oedd yn cynnwys: […]

Cynadledda: Celtic Colloquium, Lublin

Cynadledda: Celtic Colloquium, Lublin

*English below* Diwedd Medi eleni, fe fynychais a chyflwynais bapur yng Ngholocwiwm Celtaidd Lublin ym Mhrifysgol Lublin, Gwlad Pwyl. Ynghyd â rhwydweithio gyda chyfeillion hen a newydd dros ddeuddydd hynod ddiddorol, cefais gyfle i gyflwyno ffuglen wyddonol gan ferched a thrafod themâu unigryw y gweithiau hynny i gynulleidfa newydd. Diolchaf o waelod calon i drefnwyr y […]

Conference: CRSF 2017, Liverpool

Conference: CRSF 2017, Liverpool

*Cymraeg isod* This year, I had the incredible experience of presenting a paper at the Current Research in Speculative Fiction Conference. Held at Liverpool University, I had previously attended last year, but this was the first paper I’d presented there. ‘Rebuilding the Nation: Welsh-language Post-apocalyptic Fiction 1964-2009’ introduced work by D. Griffith Jones, Cliff Bere, […]

Erthygl: ‘Missing: Poetry in Future Wales’ – Poetry Wales

Erthygl: ‘Missing: Poetry in Future Wales’ – Poetry Wales

I was recently invited to write an article regarding the relationship of Welsh-language science fiction and poetry to a ‘Future / No Future’ themed issue of Poetry Wales. Noticing a lack of Welsh-language SF poetry, I considered how poetry and the poet was portrayed and discussed in Welsh-language fiction. The article discusses worlds where writing […]

Ymchwil: Cyfrannu at yr Esboniadur Beirniadaeth a Theori

Ymchwil: Cyfrannu at yr Esboniadur Beirniadaeth a Theori

Cefais wahoddiad i gyfrannu dau gofnod at adnodd newydd a greuwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dan olygyddiaeth Simon Brooks. Heb os, mae’n adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac o bosib, yn cael trafferth gael gafael ar ffynonellau drwy gyfrwng yr iaith. Mae pob cyfnod yn cynnwys llyfryddiaeth ddethol […]

Trafodaeth: ‘Blas ar ymchwil Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd’, Eisteddfod Genedlaethol

Trafodaeth: ‘Blas ar ymchwil Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd’, Eisteddfod Genedlaethol

Yn ôl eu harfer, mae stondin Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod yn cynnal nifer o ddigwyddiadau amrywiol. Dwy flynedd yn ôl bellach, cefais gyfle i sgwrsio am fy ngwaith gyda Mihangel Morgan (fy nghyfarwyddwr ymchwil ar y pryd) – roeddwn yn nerfus iawn ar y pryd, ond roedd yn bendant yn brofiad gwerthfawr, a […]

Erthygl: ‘Sut ofod oedd y dyfodol?’, O’r Pedwar Gwynt

Erthygl: ‘Sut ofod oedd y dyfodol?’, O’r Pedwar Gwynt

Ar ôl hir ymaros, mae cylchgrawn newydd O’r Pedwar Gwynt bellach yn ein siopau llyfrau leol ac yn fyw ar y we. Wedi bod wrthi’n porti drwy’r cynnwys sydd rhwng y cloriau deniadol, rwyf bellach yn edrych ymlaen yn arw at lansiad y cylchgrawn ddydd Mercher, ar stonding Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod. Rwy’n […]

Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Roeddwn wedi edrych ymlaen at fentro i Ŵyl Arall yng Nghaernarfon ddydd Sul diwethaf (10/7) i drafod gwyddonias a’r Gymraeg – ac ni chefais fy siomi. Cynhaliwyd trafodaeth ddifyr, gydag Angharad Price yn cadeirio, gan adael i mi drafod ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn gyffredinol, ac yna’n holi Robin Owain, mab y llenor amryddawn, […]

Hysbys Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Hysbys Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Dydd Sul, rwy’n cymryd rhan mewn panel ‘Sbês is ddy plês: Gwyddonias a’r Gymraeg’ yng Ngŵyl Arall, Caernarfon. Mae’n rhannol seiliedig ar erthygl gen i fydd yn ymddangos yn rhifyn cyntaf y cylchgrawn. Bydd y drafodaeth yn cael ei chynnal am 10.30 bore Sul, yng ngardd Palas Print, gydag Angharad Price a Robin Llwyd ab […]