Cynhadledd Haciaith 2018

Cynhadledd Haciaith 2018

Wrth i’r mis du brysur ddirwyn i ben, teithiais i Tramshed Tech yng Nghaerdydd i fynychu gynhadledd Hacio’r Iaith. Dyma’r tro cyntaf i mi fentro i blith criw selog, ond croesawgar, Haciaith gan fwynhau arlwy amrywiol a diddorol yr ‘anghynhadledd’ hon. Rhydd i bawb gynnig sesiwn a chyfrannu, a’r prif anfantais i mi oedd methu […]

Erthygl: ‘Missing: Poetry in Future Wales’ – Poetry Wales

Erthygl: ‘Missing: Poetry in Future Wales’ – Poetry Wales

I was recently invited to write an article regarding the relationship of Welsh-language science fiction and poetry to a ‘Future / No Future’ themed issue of Poetry Wales. Noticing a lack of Welsh-language SF poetry, I considered how poetry and the poet was portrayed and discussed in Welsh-language fiction. The article discusses worlds where writing […]

Erthygl: ‘Sut ofod oedd y dyfodol?’, O’r Pedwar Gwynt

Erthygl: ‘Sut ofod oedd y dyfodol?’, O’r Pedwar Gwynt

Ar ôl hir ymaros, mae cylchgrawn newydd O’r Pedwar Gwynt bellach yn ein siopau llyfrau leol ac yn fyw ar y we. Wedi bod wrthi’n porti drwy’r cynnwys sydd rhwng y cloriau deniadol, rwyf bellach yn edrych ymlaen yn arw at lansiad y cylchgrawn ddydd Mercher, ar stonding Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod. Rwy’n […]

Hysbys Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Hysbys Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Dydd Sul, rwy’n cymryd rhan mewn panel ‘Sbês is ddy plês: Gwyddonias a’r Gymraeg’ yng Ngŵyl Arall, Caernarfon. Mae’n rhannol seiliedig ar erthygl gen i fydd yn ymddangos yn rhifyn cyntaf y cylchgrawn. Bydd y drafodaeth yn cael ei chynnal am 10.30 bore Sul, yng ngardd Palas Print, gydag Angharad Price a Robin Llwyd ab […]

Cynadledda: Cynhadledd Coleg Cymraeg, Gregynog & CRSF 2016, Lerpwl.

Cynadledda: Cynhadledd Coleg Cymraeg, Gregynog & CRSF 2016, Lerpwl.

Mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn un brysur am gynadleddau bob tro, a chefais wythnos brysur yr wythnos ddiwethaf. Cynhadledd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Fy nghynhadledd cyntaf oedd cynhadledd flynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Fel un sydd wedi bod yn ffodus i dderbyn fy ysgoloriaeth ymchwil oddi wrth y Coleg Cymraeg, rwyf wrth fy modd […]

Erthygl: ‘Gŵyl Gosmig a Gofodwyr o Gymru’, Golwg.

Cefais gyfle i drafod fy ngwaith ymchwil a digwyddiad arbennig Diwrnod yng Nghymru Fydd yng nghylchgrawn Golwg, 19 Tachwedd 2015.

Ymchwil: Y Traethawd MPhil, astudiaeth o ffuglen ddyfodolaidd. (1918-2009)

Ymchwil: Y Traethawd MPhil, astudiaeth o ffuglen ddyfodolaidd. (1918-2009)

Rhwymwyd y traethawd MPhil, o’r diwedd! Mae ‘Ffuglen Ddyfodolaidd yn y Gymraeg 1919-2009 (1960-2135)’ yn barod i wahodd darllenwyr i fynd ar wibdaith i amryw ddyfodol diddorol. Mae’r traethawd ar gael yn ei gyfanrwydd ar Cadair, cadwrfa ymchwil ar-lein Prifysgol Aberystwyth, os oes gennych brynhawn rhydd i ddarllen a diddordeb mawr mewn ffuglen wyddonol. Ymlaen […]

Article: ‘A Native Alternative’, Planet 217.

Article: ‘A Native Alternative’, Planet 217.

Enillais gystadleuaeth Awduron Ifanc 2015 cylchgrawn Planet, a cyhoeddwyd fy erthygl, ‘A Native Alternative’, yn rhifyn 217 ym mis Chwefror 2015. Mae’r erthygl yn bwrw cipolwg ar gymruddyfodoliaeth yng nghyd-destun albwm Gwenno Saunders, Y Dydd Olaf, gan obeithio gweld hunaniaeth Gymreig newydd. In 2015, I won Planet magazine’s Young Writers’ Competition, and my article, ‘A […]

Ffilm fer: Bara Menyn

Ffilm fer: Bara Menyn

Dyma’r ffilm fer ‘Bara Menyn’ cefais gyfle i’w sgriptio ar gyfer Cwmni Cynhyrchu It’s My Shout, a chael bod yn rhan o Gronfa Dalent 2o14 y cwmni. Fe ddangoswyd y ffilm ar S4C ar yr 17eg o Dachwedd 2014. Fe’i chyfarwyddwyd gan Ynyr Ifan, ac roeddwn wedi gwirioni gweld fy ngeiriau yn fyw ar y […]

Blog: Cwestiynu’r Cyfieithiad, beth yn union yw ‘science fiction’ yn Gymraeg?, Gwyddonias

Blog: Cwestiynu’r Cyfieithiad, beth yn union yw ‘science fiction’ yn Gymraeg?, Gwyddonias

Gwyddonias. Ffug-wyddonol. Ffuglen wyddonol. Pa derm yr ydych chi’n ei ddefnyddio wrth gyfeirio at ‘science fiction’ yn Gymraeg? Sylwch fod y wefan hon yn defnyddio’r term ‘gwyddonias’, term a fathwyd gan Islwyn Ffowc Elis yn wreiddiol yn y 60au.[1] Rhaid i mi gyfaddef nad yw’r term ‘gwyddonias’ yn taro deuddeg gyda mi bob tro – […]